Hoppa till sidans innehåll

Bestämmelser för ekonomisk ersättning vid kurser arrangerade av Svenska Basketbollförbundet (SBBF) och Basketbolldistriktsförbund (BDF)


 1. De deltagare som vid kurs- och konferensverksamhet kan komma ifråga för ersättningar är följande:

1.1.   Kursadministratören

 • ansvarar för ekonomin kring kurserna
 • samverkar med utbildningsansvarig i BDF, region eller SBBF
 • skickar ut kursinbjudan till föreningarna i distriktet, regionen eller SBBF
 • beställer kurspaket samt övrigt material till kurser
 • ansvarar för bokning av kost, logi samt resor för utbildarna vid behov
 • tar emot ansökningar till kurser och meddelar deltagarna om antagning
 • lämnar efter avslutad kurs en rapport följt av ekonomisk redovisning, namn och adresslista enligt SBBF:s mall (excel-fil) till SBBF för att bidrag från Idrottslyftet skall betalas ut
 • Svarar under kursen för administration och organisation, är kursens serviceperson, som erbjuder deltagare, föreläsare och eventuella gäster bästa möjliga förhållanden vilket i regel innebär att denne bör närvara åtminstone i början och slutet av kursen

1.2.   Huvudansvarig utbildare (av SBBF certifierad)

 • planerar, förbereder, går igenom inlämningsuppgifter, rättar prov samt håller kontakten med BDF eller SBBF.
 • efter avslutad kurs meddelar huvudansvarige utbildaren till kursadministratören om vilka utbildare som genomfört praktisk och/eller teoretisk undervisning

1.3.   Assisterande utbildare (av SBBF certifierad)

 • Medverkar i de praktiska och teoretiska delarna av kursen.

1.4.   Föreläsare genomför praktisk eller teoretisk undervisning

 1. Ersättningar (exklusive sociala avgifter eller moms) för utbildare för heldag (minst 7 timmar)
Easy Basketutbildning 600 kr
Matchstatistik 1 800 kr
Förbundsfunktionär, sekretariatsutbildning  1 800 kr
Grundkurs  2 000 kr
Steg 1 2 200 kr
Steg 2 2 500 kr

                                        

Förberedelse och efterarbete för huvudansvarig

Steg 2                                                 4 000 kr

                                                                                                             

Utbildarna kan få betalt för en halvdags (minst 4 timmar) arbete. Om utbildaren håller i mindre än 4 timmar betalas en ersättning på 250 kr/tim (exklusive sociala avgifter eller moms).

Senast en månad efter att kursen är avslutad skall underlag för betalning skickas in till kursadministratören.

 • Förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas endast om det finns ett i förväg upprättat avtal med kurs-/konferensarrangören. För att utbetalning ska ske måste det finnas ett intyg från arbetsgivaren om att löneavdrag gjorts. Takbelopp för förlorad arbetsförtjänst är 1 000 kr/dag.

 • Reseersättning

Resekostnader ersätts för resa på billigaste sätt. Använd gärna av SBBF godkänd reseleverantör. Ersättning för resa med privat bil utgår med skattemässigt maximalt avdragsgillt belopp, för närvarande 18,50 kr/mil.

 • Central medverkan

Om BDF eller region som arrangerar utbildning behöver central medverkan genom SBBF:s försorg utgår ersättning till vederbörande enligt normerna för SBBF-utbildning. Om personen är anställd av BDF eller SBBF och genomför utbildningen under arbetstid utgår ersättningen till BDF eller SBBF. Medverkan ska alltid godkännas i förväg av ansvarig arbetsgivare.

Uppdaterad: 10 OKT 2014 11:14
Skribent: Olle Lundén

Postadress:
Svenska Basketbollförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46 8 699 60 00
E-post: This is a mailto link

Se all info