Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet


Idrottslyftet är ett ekonomiskt stöd till föreningar som vill utveckla sin förening inom bredd, ledare och organisation. Ansökningar kan göras till egna projekt men också till aktiviteter som arrangeras av respektive distrikt och Svenska Bouleförbundet.

 • Ansökan kan ske löpande under året men behandlas vid fyra tillfällen under året och gäller då ansökningar som inte gäller SBFs utbildningar/aktiviteter och är gjorda senast:
  - 31 mars
  - 15 juni
  - 30 september
  - 15 december

 • Vid ansökning till ett eget projekt ska ansökan innehålla:
  - budget som innehåller: antal deltagare och tillfällen, tydlig specificering av kostnader och intäkter (t ex andra bidrag eller deltagaravgift)
  - eventuell inbjudan som ska skickas ut
  - justerat styrelseprotokoll om att ansökan ska skickas in

 • Vid ansökning till SBFs utbildningar och aktiviteter ska underlag bifogas ansökan som stödjer utlägg som t ex faktura, kvitton för resa, betalningskvitto för kursavgift osv. Ansökaningar beviljas löpande och utifrån de belopp som finns angivet i inbjudan.

 • Vid tekniska problem kontakta RFs support direkt: Idrottssupporten. 

Idrottslyftspaket via Svenska Bouleförbundet

Paket 1 - Breddutveckling av ungdomar
Förening/distrikts överskridande lägerverksamhet med inriktning på att ha en kontinuitet i ungdomsverksamheten.

Paket 2 - Utbildning
Vi får inga barn- och ungdomar om vi inte har ledare. Nu har ni möjlighet att söka bidrag till utbildningar som både förbund/distrikt och SISU har.
- Plattformen
- Ledarutbildning
- Tränarutbildning
- Domarutbildning
- Arrangörsutbildning
Bidrag kan ges till max fem deltagare från samma förening, 2000 kr per person/tillfälle om inget annat anges i samband med aktiviteten.

Paket 3 - Föreningsutveckling
- Startpaket (instruktionsmatrial så som däck, koner, låneklot m.m)
- Föreningsutveckling - Hur stärker vi vår förening?
- Skyttematta som beställs hos förbundet (maximalt 6200 kr per matta)
Bidrag kan ges om max 5000 kr per aktivitet om inget annat anges i samband med aktiviteten.

Ni kan även söka Idrottslyftet hos era Distriktsidrottsförbund. Distrikten har lite olika inriktningar så kontakta ert distrikt för att få se vilka projekt ni kan söka för.


 Vilka bestämmelser finns?

 • Föreningen skall ha betalat årsavgift till SBF och distriktet.
 • Återrapportering av projektet skall göras, om sådan efterfrågas, senast två månader efter projektet slut och det görs i IdrottOnline.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om:
  - projektet inte genomförs enligt plan
  - om återrapporteringen inte genomförs enligt tidplan
  - om ekonomisk redovisning inte lämnas in
 • Återbetalning ska göras per omgående.
 • Tidigare projekt måste vara redovisade för att föreningen skall kunna få ett nytt bidrag.
 • Idrottslyftgruppen kan vid förfrågan begära in följande handlingar från föreningen; senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport och akutellt medlemsregister. 

Hur ansöker du?
Alla ansökningar ska göras via Idrottsmedelsmodulen i IdrottOnline och skickas in av den i föreningen som har någon av användarrollerna i IdrottOnline:
- ordförande
- kassör
- idrottslyftsansvarig.

Manual till Idrottslyftsmodulen hittar ni här.

Återrapport 2018

Återrapportering för Idrottslyftet 2018 skall vara inne senast 28 januari 2019 för de satsningar som ni har fått beviljat. 


Kontaktuppgifter
Samordnare för Idrottslyftet: Anita Dahlerus, This is a mailto link.

Frågor om Idrottslyftet kan även skickas till Frida Milevi, This is a mailto link

Uppdaterad: 22 MAJ 2018 10:41

ccsport_logo

Gravyr & Sportpriser logo

 

Städa Sverige

Postadress:
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-699 64 60
E-post: This is a mailto link