Hoppa till sidans innehåll

Vad hände på IT-dagen?

24 NOV 2011 21:00
IdrottOnline var givetvis en stor del av programmet under årets IT-dag men de omkring 100 deltagarna fick också information om hur underlaget till nya SF-stödet kommer att tas fram och hur framtidens IT-arbetsplats planeras. Ta del av filmade avsnitt, presentationerna och noteringarna från dagen här.
  • Skapad: 24 NOV 2011 21:00

I tillägg till deltagarna som var på plats på Bosön kunde intresserade i samtliga distrikt följa merparten av programmet via videokonferens.

Jens Lindquist, SISU Idrottsutbildarna, var dagens konferencier och han utnyttjade också tekniken genom att via surfplatta filma en hel del av det som hände i Olympiasalen. Kvalitén är kanske inte spelfilm men för er som inte kunde delta hoppas vi ändå att det kan ge en god sammanfattning från en välfylld IT-dag.

Inledning 

 Birgitta Ljung 2011 Fotograf Katarina Löfgren

 Birgitta Ljung, vice ordförande, riksidrottsstyrelsen och ordförande, IT-rådet 

I det inledande avsnittet kunde Birgitta visa på den tillväxt som skett senaste året när det gäller antal föreningssidor som öppnats i IdrottOnline och hur allt fler förbund arbetar aktivt med sina föreningar för att utnyttja den administrativa delen av systemet.

Birgitta kunde också berätta om det arbete som gjorts i IT-rådet för att analysera utvecklingen av IdrottOnline fram till nu, både vad gäller riskområden och utvecklingsmöjligheter.    

Vikten av IdrottOnline och att vi gemensamt driver det framåt 

Erik Strand 2011 Fotograf Katarina Löfgren

Erik Strand, generalsekreterare, RF

Erik lyfte blicken in i framtiden och mot den verksamhetsinriktning som ligger till grund för att vi ska kunna uppfylla målet att alla förbund och föreningar inom svensk idrott ska vara anslutna till det gemensamma verksamhetssystemet IdrottOnline år 2015. För att nå dit krävs givetvis att ett gediget arbete görs i samverkan mellan Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, förbund och distrikt.

Under de närmaste åren måste därför alla delar av IdrottOnline vidareutvecklas för att kunna bemöta de krav som ställs på ett komplett verksamhets- och kommunikationssystem för svensk idrott.   

Mer från Birgittas och Eriks avsnitt

presentationen  
filmavsnittet:

IdrottOnline som underlag till nya SF-stödet

Göran Larssopn sept 10

Göran Larsson, administrativ chef, RF  

I samband med senaste RF-stämman i maj 2011 beslutades om ett nytt regelverk för fördelningen av nya SF-stödet från och med 2012. Göran inledde med en historisk tillbakablick och en beskrivning av arbetet med att ta fram den nya fördelningsprincipen.

I korta drag innebär förändringen att allt underlag från och med 2013 hämtas från IdrottOnline med avstämningsdag 31 december 2011. Under en övergångsperiod under 2011 - 2013 kommer det att vara möjligt för förbunden att få ta del av uppgifterna och vid behov göra nödvändiga korrigeringar, därefter är det alltid de uppgifter som hämtas från IdrottOnline 31 december varje år som blir underlag för att beräkna SF-stöd för respektive förbund.

Nytt är också att stimulansbidraget (sista ansökningsdag 31 mars) ingår som en del av det totala SF-stödet. Bidrag för internationella evenemang söks dock löpande via Marknadsavdelningen på RF.

Viktiga faktorer för förbunden att kontrollera i IdrottOnline för att få rätt beräkning av SF-stödet är:

  • alla föreningar måste vara inlagda i IdrottOnline för att räknas med
  • föreningsmedlemmar måste registreras som "aktiv i idrott" dvs. ha deltagit i minst en aktivitet/år i föreningens regi, detta registreras av varje förening.
  • föreningarnas LOK-stödsredovisning (gå gärna igenom nya, förenklade regler för LOK-stödet med era föreningar) är viktig för att få rätt bidrag i framtiden. Även fördelning av medel ur Idrottslyftet påverkas av detta.  
  • från och med 2013 kommer all utbildningsstatistik hämtas ur utbildningsmodulen i IdrottOnline, viktigt därför att även det ses över. 

Mer information om det nya SF-stödet och dess beräkningsgrunder finns på Idrottsinfo där även grunddata kommer att publiceras inom kort.

Mer från Görans avsnitt
presentationen

 

Framtidens IT-arbetsplats

Fredrik Larss sept 10

Fredrik Larsson, driftchef, RF

I Idrottens Hus i Stockholm samt på Bosön finns idag en gemensam kontorslösning med en standardiserad IT-arbetsplats. Däremot är inget distrikt helt med än i samma lösning ännu.

Fredrik berättade om nästa steg, en lösning som också förbund utanför Idrottens Hus ska kunna utnyttja. Målet är givetvis att skapa en så kostnadseffektiv och praktisk arbetsplats som möjligt för att kunna erbjuda en användarvänlig kontorsmiljö för alla på förbundsnivå. Tanken är att förbunden köper en standardutrustning inklusive mjukvarolicenser och därefter hyr alla tjänster och driftmiljö hos RF.

Första leveransen av den nya IT-arbetsplatsen sker under 2012, första förbund ut är Svenska Ridsportförbundet.

Intresserade förbund tar direkt kontakt med RF för att få mer information och kunna beräkna kostnader utifrån nuvarande utrustning och att ev kunna gå in stegvis in i den nya kontorslösningen.   

Mer från Fredriks avsnitt 
presentationen 
filmavsnittet:

Utveckling av IndTA - tävlingsadministrativt system för individuella idrotter

Anders Karlsson minst

Anders Karlsson, generalsekreterare, Svenska Cykelförbundet

En handfull förbund för individuella idrotter har gått samman och med Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system som grund har ett gemensamt TA-system byggts. Här har man kunnat utnyttja en gemensam utvecklare och delat kostnaderna enligt en utarbetad finansieringsmodell.

Förbunden delar också driften av systemet som sker via Svenska Skidförbundet.

Arbetet har tagit ca 13-14 månader i anspråk och har nyligen satts i drift. 

Förbund som är intresserade att ansluta sig i efterhand är välkomna att ta kontakt med Anders för att få mer information.

Vi fick en demonstration av systemet som håller koll på alla tävlanden genom respektive individs idrottsID i IdrottOnline. Deltagare utan licens kan hanteras men om ett tävlingsarrangemang inte godkänner dessa så tas de ej med där.

På sikt finns också önskemål om att göra en koppling av tävlingsdata till Min Sida i IdrottOnline - något som skulle kunna erbjuda en individ en bild över alla engagemang, även tävlingsdeltagande. En betalningsmodell finns också på önskelistan.

Mer från Anders avsnitt
presentationen

 

IT-strategi inom svensk hockey


peter-langley-2

Peter Langley, administrativ chef, Svenska Ishockeyförbundet

Dagens enda avsnitt som visade levande idrott, om än i filmad version. Detta som en inspirerande inledning till en beskrivning av det arbete Svenska Ishockeyförbundet nu gör för att ta fram en IT-strategi på central nivå. Ett ämne som inte varit helt lätt att få gehör för i ett förbund där den idrottsliga verksamheten har högsta prioritet. Det har därför varit en stor utmaning att också skapa intresse inom förbundet för det administrativa arbetet med inriktning mot IT.  

Arbetet påbörjades för ca 2 år sedan med att ta fram och formulera en verksamhetsidé med vision och värdegrund. Det arbetet har legat som grund för att därefter arbeta vidare med att ta fram en IT-strategi för förbundet där alla avdelningar är med på banan.

Peter betonar vikten av att utnyttja möjligheten att ta hjälp av RF som kan erbjuda resurser i form av processledning.  

Kvar att göra i arbetet med förbundets nya IT-strategi är att bearbeta det omfattande materialet, identifiera konsekvenser för arbetet på kansliet och ta fram och förankra en ny arbetsmodell.

Mer från Peters avsnitt
presentationen 

 

Nyheter i IdrottOnline 2011-2012

Robert Larsson sept 10

Robert Larsson, IT-chef, RF

En återblick till 2010 års IT-dag och de förbättringsområden som då identifierades för IdrottOnline (användarvänlighet, prestanda, fortsatt stöd och användarforum samt idrottssupport) fortsatte med en redovisning av hur våra föreningar och förbund idag ser på IdrottOnline (resultat från en enkätundersökning som genomförts under oktober 2011). Positiva siffror som visar att mycket av det arbete som gjorts under året nu givit ett gott resultat även om Robert konstaterade att det givetvis kan bli ännu bättre.

En liten glimt av nya medlemsregistret med en helt ny, användarvänlig layout visades, lansering sker 6-7 december. För förbund kommer samma layout i förbundsadministrationen under våren 2012.

Det som också är nyligen introducerats i IdrottOnline är en första version av mötesplatsen för svensk idrott med ett antal funktioner och en nyhetsbrevsfunktion.

Inför kommande verksamhetsperiod kommer följande tre fokusområden lyftas:

  • Tränarens/ledarens vardag
  • Den aktives vardag
  • Den anställdes vardag

Robert betonade också vikten av att vi alla hjälps åt för att få alla, från förening till förbund, från individ till organisation, att använda alla delar av IdrottOnline för att få en helhet och ett komplett system.

IdrottOnline är vårt gemensamma system!

Mer från Roberts avsnitt
presentationen  
filmavsnittet:

Skribent: Ulla Persson

Postadress:
IdrottOnline Förbund
Riksidrottsförbundet, Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996150
E-post: This is a mailto link