Hoppa till sidans innehåll

Anslut er Bouleförening till Svealands Bouleförbund


Har ni nyss bildat eller funderar på att bilda en Bouleförening och är lokaliserade i Svealand, rekommenderar vi att ni ansluter er tilll Svealands Bouleförbund.

På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening.
Idrottsförening
Finns föreningen sedan tidigare söker du fram den genom att fylla i dess organisationsnummer eller RF-nummer i sökfälten.
Det giro ni anger måste vara föreningstecknat med rätt föreningsnamn. Ni kan söka på Bankgiro och på Plusgiro för att se hur ert giro är tecknat.
Bankgiro Plusgiro
Ordförande i föreningen
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Kassör i föreningen
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Idrottsansvarig
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Signera och skicka in
Om föreningen har fler än en (1) behörig firmatecknare, fyll i övriga namn på behöriga firmatecknare i stadgarna som bifogas enligt ovan.
Förbindelse
Genom medlemskap i SF [och därmed även RF] förbinder sig föreningar att för sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.
Boulebana

Postadress:
Svealands Bouleförbund
M. Bergström, Klittgatu 15
795 96 Boda Kyrkby

Kontakt:
Tel: 070-968 78 95
E-post: This is a mailto link

Se all info