Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll
Foto: colourbox.com

Föreningsrapporten


Så här fungerar Föreningsrapporten i IdrottOnline Nedan följer en sammanfattning som beskriver hur Föreningsrapporten hanteras. Här finns också OH-bilderna  liksom webb-TV-inspelning från den tematräff kring föreningsrapporten som RF inbjöd till den 13 december 2010.

Förbundets ansvar
För att en förening ska kunna fylla i och skicka in sin föreningsrapport – något som numera sker via IdrottOnline - måste respektive SF först förbereda föreningsrapporten i IdrottOnline Administration under fliken Konfigurera rapport.

Här har förbundet möjlighet att ange för vilken tidsperiod föreningsrapporten ska gälla , senaste svarsdatum samt också lägga till eventuella tilläggsfrågor som de önskar att föreningarna besvarar i tillägg till de obligatoriska uppgifterna.   När väl föreningarna skickat in sin föreningsrapport får förbundet en sammanställning i IdrottOnline Administration och kan också hantera statistik samt följa upp besvarade samt obesvarade rapporter för att kunna skicka påminnelser till föreningar som inte besvarat årsrapporten.

Förbundet kan se vilka föreningar som skickat in föreningsrapporten genom att välja Sök organisation i IdrottOnline Administration och under förfinad sökning få fram de obesvarade rapporterna.  Här har också förbundet möjlighet att rapportera in uppgifterna för en förening genom att klicka på en obesvarad rapport och fylla i siffrorna. Förbunden kan även tilldela roller, såsom ordförande, kassör och sekreterare, på befintliga medlemmar i ett föreningsregister.

Det är däremot inte i dagsläget möjligt för förbundet att lägga in medlemmar då personuppgiftslagen styr dessa regler. Föreningen är en egen juridisk person och de officiella roller som anges gäller endast huvudföreningen, ej respektive idrott i en fleridrotts förening.

Blev något fel i föreningsrapporten?

En förening kan inte ändra en inskickad rapport men däremot ta bort den för att ge föreningen möjlighet att skapa en ny.

Föreningens ansvar
Föreningens huvudadministratör  för IdrottOnline Klubb når formuläret för föreningsrapporten via Medlemsregistret under fliken Statistik och där, längst ner till höger, under valet Skapa årsrapport.  Här är det viktigt att föreningen väljer vilken idrott som avses.

Om de officiella siffrorna som rör antal medlemmar och uppgifter om ordförande, sekreterare och kassör i föreningen redan finns i IdrottOnline Klubb syns de redan i formuläret. Dessa uppgifter kan givetvis ändras och i de fall de saknas fyller huvudadministratörer i dessa och skickar därefter rapporten in till förbundet.  Samtliga föreningsrapporter skickas numera direkt till respektive SF och inte längre till RF.

Manualer
I manualen Föreningsrapport för förbund förklaras hur förbundet kan hantera föreningsrapporten, allt från förberedelser inför ny rapporteringsperiod till att följa upp och ta fram statistik. På www.idrottonline.se (för föreningar) finns i manualen för föreningsregistret ett avsnitt som beskriver hur föreningen fyller i och skickar sin föreningsrapport. Vi har också gjort en separat version av Föreningsrapport för förening för de förbund som önskar underlag för att göra en förbundsspecifik version.

Kontakta Ulla Persson, RF, om ni önskar föreningsmanualen i InDesign för vidare bearbetning.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:51 Skribent: Ulla Persson

Postadress:
IdrottOnline Förbund
Riksidrottsförbundet, Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996150
E-post: forbund@idrottonline...