Hoppa till sidans innehåll

Administrationsverktyg


Personregister - enkelt att importera från till exempel ett Excelark. Det går att ta ut e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna  uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

Tävlingsadminstrativt system - SF har möjligheten att integrera sitt tävlingssystem med IdrottOnline, vilket förenklar och förbättrar  anmälan, serie- och resultatredovisning.

Licensmodul - gör det enkelt att hantera person-och laglicenser. Förbundet styr
regelverket kring ansökan, inbetalning och godkännande av licenser.

Ekonomi/Bokföring - via Swedbank e-bokföring. Här kommer också årsavgifter hanteras med direkt återkoppling till förbundsadministrationen.

Årsrapport - enkelt för förbundet att skapa egna frågor till föreningens årsrapport.

Utbildningsmodul - förbundets utbildningskalender blir tillgänglig för alla föreningar och SDF.

Idrottslyftet - digital redovisning och ansökningar från föreningar.

Uppdaterad: 10 JUL 2012 18:32 Skribent: Ulla Persson

Postadress:
IdrottOnline Förbund
Riksidrottsförbundet, Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996150
E-post: forbund@idrottonline...