Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar gällande den rådande situationen med coronaviruset

Kan vi som förening söka ekonomiskt stöd?

Regeringen beslutat om ett stöd på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen som har fördelats av Riksidrottsförbundet (RF). Detta gäller för perioden 12 mars till 30 juni. Läs mer här om hur detta stöd har fördelats.

Den 11 juni tog Riksidrottsstyrelsen beslut om att begära ytterligare krisstöd på 500 miljoner från regeringen för perioden juli till september.

Som underlag för beslutet har RF bett samtliga 72 medlemsförbund bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut.

Specialidrottsförbundens behov för perioden juli till och med september uppskattas till 1 260 miljoner kronor.
SAFF kommer att återkomma med mer information så snart besked finns.

 

Visa svar


Dölj svar


Kommer det finnas tillräckligt med licensierade domare för att spela alla serier parallellt?

I dagsläget är det mycket svårt att uppskatta hur många domare föreningarna kommer att licensiera men det är tydligt att alla behöver hjälpas åt med att utbilda och licensiera domare.

Om domarbrist ändå uppstår under säsong vill SAFF att man i första hand kontrollerar om det går att flytta matchen, om detta inte går ansvarar TU för att prioritera vilka matcher som ska spelas i samråd med DU.
Det är därför oerhört viktigt att föreningar håller kontakt både med sitt distrikt och med DU för att tidigt påtala om domarbrist riskerar att uppstå.

Läs hela artikeln på www.saff.se gällande domarutbildningar och domarlicensieringskrav som publicerades den 4 juni 2020.

Visa svar


Dölj svar


Hur ser Folkhälsomyndighetens senaste allmänna råd för idrotten ut?

Den 2 juni kom besked från Folkhälsomyndigheten att de ändrar de allmänna råden vad gäller idrotten, vilket kan öppna för spel även på seniornivå. 

Från den 14:e juni gäller fortsatt följande allmänna råd:

 1. Om möjligt vara utomhus
 2. Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Ovan gäller tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer specifikt till idrottsrörelsen vid arrangemang av tävlingar och matcher:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Genomför en riskbedömning
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv
 • Ha en god kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går – tillgång till handsprit. Det är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Information om allmänna hygienråd (exempelvis affischer)

Visa svar


Dölj svar


Hur vet vi om vår match är en offentlig tillställning där förbud mot fler än 50 deltagare gäller eller ej?

RF informerade vid en telefonkonferens den 5 juni att en arenaidrott som arrangerar idrottstävling utan publik inte är att se som en offentlig tillställning. Förbudet mot offentliga tillställningar för fler än 50 deltagare träffar därför inte tävlingen. Dock får funktionärer och ledare inte utökas utöver det normala.

Däremot gäller:

 • Begränsa antalet åskådare eller undvik på annat sätt trängsel
 • Vidta lämpliga åtgärder för att hindra smittspridning
 • Håll avstånd och undvik trängsel

Folkhälsomyndighetens generella råd om handtvätt, att ej dela vattenflaskor eller utrustning.

Då de nya beskeden är allmänna råd så måste varje specialidrottsförbund nu se över sin egen verksamhet och säkerställa att om verksamheten öppnas upp att den då bedrivs på ett säkert sätt och enligt de allmänna råd och restriktioner som fortfarande finns kvar. 

Visa svar


Dölj svar


Den 3 april 2020 tog förbundsstyrelsen ett beslut att inte arrangera eller sanktionera någon verksamhet förrän tidigast den 15 augusti. Varför och gäller detta beslut fortfarande?

 

Förbundsstyrelsen grundade sitt beslut i de allmänna råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet kommunicerat vid tidpunkten för beslutet: 

 

Amerikansk fotboll är en kontaktidrott där utövare kommer nära varandra både under träning och i matchsammanhang. I amerikansk fotboll är också antalet spelare flera än i många andra idrotter. 

Både i amerikansk fotboll och flaggfotboll krävs det ofta resor utanför sin egen region för att delta i seriespel.

Beslutet har inte ändrats och därför kommer ingen tävlingsverksamhet att arrangeras eller sanktioneras förrän tidigast den 15 augusti.

Visa svar


Dölj svar


Finns det några krav på speciella rutiner vid tävlingsverksamhet?

Varje idrott måste säkerställa att det vid varje matchtillfälle finns protokoll med säkerhetsåtgärder och detaljerade föreskrifter för genomförande av tävlingar och matcher utifrån gällande förbud och rekommendationer.

 • Antal deltagare
 • Endast symtomfria personer på platsen
 • Ta bort moment som innebär trängsel
 • Hygienrutiner
 • Före, under och efter tävlingsmomentet
 • Deltagare 70 +

SAFF ser just nu över vilka anpassningar som kan komma att behöva göras vid matchtillfällen för att säkerställa ovan och sammanställa ett idrottsspecifikt protokoll i samråd med medicinska kommittén, DU och TU.

Visa svar


Dölj svar


Får vi bedriva verksamhet med betydande närkontakt på våra träningar?

Det tidigare allmänna rådet om att idrottsföreningar bör se till att närkontakt mellan idrottsutövare undviks tas bort from den 14 juni. Det kvarstår dock ett allmänt råd om avstånd.
RF tolkar detta som att det inte finns stöd att säga nej till idrotter som brottning, cheerleading, dans eller judo.

SAFF tolkar RF:s besked som att det just nu tillåts spel också inom våra idrotter men kommer att kontakta RF i frågan för att säkerställa att vår tolkning är korrekt.

 

Visa svar


Dölj svar


Varför har förbundsstyrelsen tagit beslutet att inte arrangera eller sanktionera någon verksamhet förrän tidigast den 15 augusti?

Förbundsstyrelsen grundar sitt beslut i de allmänna råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet kommunicerat: 

Amerikansk fotboll är en kontaktidrott där utövare kommer nära varandra både under träning och i matchsammanhang. I amerikansk fotboll är också antalet spelare flera än i många andra idrotter. 

Både i amerikansk fotboll och flaggfotboll krävs det ofta resor utanför sin egen region för att delta i seriespel.

Visa svar


Dölj svar


Hur ska vi som förening förhålla oss till beslutet?

Tre saker blir viktiga i ett första läge. 

 • Se över hur verksamheten i er förening påverkas av de nya direktiven från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. 

 • Informera era medlemmar om rådande läge och planera verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande idrott, som till exempel att torka av träningsutrustning som används av flera - efter varje persons användning.

 • Se över era bokningar av planer för matcher och eventuellt även för träningar baserat på era beslut. 

Nya rekommendationer, råd och riktlinjer kan komma med kort framförhållning och därför är det viktigt att fortsätta bevaka eventuell ny information från SAFF på www.saff.se.

 

Visa svar


Dölj svar


Kommer SAFF att styra hur vår förening bedriver verksamhet och träningar?

SAFF beslutar om schemaläggning av seriespel samt landslagsspel och ger rekommendationer kring hur föreningarna bör bedriva sin verksamhet.

Det är respektive förenings ansvar att följa de direktiv som givits från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. 

SAFF:s rekommendationer ska ses som ett stöd i planeringen av verksamheten.
De nya allmänna råden visar att begränsad verksamhet kan bedrivas såsom träningar om man kan säkerställa att råden följs.

Amerikansk fotboll är en kontaktidrott där utövare kommer nära varandra både under träning och i matchsammanhang. SAFF rekommenderar därför att ta bort de träningsmoment där två spelare möter varandra med kroppskontakt samt begränsa moment som innebär delning av träningsutrustning för att minska risken för smittspridning.

Tänk på att alltid undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande. 

Om föreningen har spelare från stora geografiska områden behöver verksamheten ses över. Detta gäller träningar och läger såväl som andra träffar.

 

 

Visa svar


Dölj svar


Får vi spela träningsmatcher?

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer gäller inte en förenings verksamhet riktad enbart till dess medlemmar.
För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör Folkhälsomyndighetens riskbedömning och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd, till exempel att inga onödiga resor ska göras. Så här säger Folkhälsomyndigheten om träningsmatcher.

Syftet med regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att minska smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut måste fattas utifrån det.

Visa svar


Dölj svar


Vad händer om det inte blir något seriespel för mitt lag 2020? 

I dagsläget är ingen serie helt inställd, det finns därför idag inte något beslut om eventuell återbetalning av serieavgifter.

 Dock kommer ingen av SAFF arrangerad eller sanktionerad verksamhet att ske förrän tidigast den 15 augusti. Det preliminära seriespelet publicerades på www.saff.se den 9 maj 2020.

Det är många parametrar att ta hänsyn till när seriespel under rådande omständigheter planeras, inte minst när önskan om att alla ska få möjlighet till seriespel är stor från allas håll.
Det preliminära seriespelet som presenterats utgår ifrån möjligheten med seriestart den 15 augusti men är samtidigt förberett för att istället kunna starta den 12 september med ett kortare seriespel.

Vid det fall att restriktioner fortsatt råder från myndigheterna kommer förbundsstyrelsen att senast den 30 juni fatta beslut om ifall seriespelet istället ska starta den 12 september eller om det skulle behövas ställas in i sin helhet.

Visa svar


Dölj svar


Vad händer med Dukes Tourney i sommar?

Beslutet att inte sanktionera någon verksamhet förrän tidigast 15 augusti påverkar också Dukes Tourney som tyvärr inte kommer att spelas som planerat. Arrangörerna tittar på alternativa lösningar tillsammans med SAFF.

Visa svar


Dölj svar


Vad händer med landslagsverksamheten 2020?

Beslutet att inte arrangera någon verksamhet förrän tidigast 15 augusti innebär att det inte heller kommer att arrangeras någon form av landslagsverksamhet under sommaren.
Det internationella förbundet, IFAF, har beslutat att flytta Senior EM för herrar, Junior-VM och Flaggfotbolls-VM till 2021.
Landslagskommittén följer utvecklingen och hanterar dessa frågor för SAFF:s räkning.

 

Visa svar


Dölj svar


Idrottens utbildningsplattform

 

 

 

Folksam

Råd och Vård för idrottsskador  

 riksidrottsgymnasium_logo_RGB 

Puff borja

 

Puff

 

Medlem av

 

IFAF

 

Ren Vinnare  

 SAMARBETSPARTNERS 

 

Contact Sports

 

Wilson 

 

Postadress:
Svenska Amerikansk Fotbollförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbron 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996246
E-post: kansliet@amerikanskf...