Hoppa till sidans innehåll

Föreningsbyten


Lista på föreningsbyten (2022-11-30)

Lista på föreningsbyten (2022-06-30)

Serien - lån av spelare säsongen 2022/2023 (2022-11-24)

Ansökan U17 och äldre

Föreningsbytesblankett sänds till Badminton Swedens kansli med samtliga uppgifter ifyllda samt underskrifter av spelaren, moderföreningen och den nya föreningen. Blanketten kan sändas per post eller mejl. Det är den nya föreningens uppgift att kontakta moderföreningen.

Avgift
 
1 maj – 31 augusti är avgiften 325 kr
1 september - 30 april är avgiften 425 kr.

Avgiften sätts in på Badminton Swedens bg 631-0304 eller pg 3 94 91-6. Betalningen märks med spelarens namn, 10-siffrigt personnummer och nya föreningens namn. Kvitto på att betalningen är gjord ska bifogas föreningsbytesblanketten.

Bytesprocedur
       
Föreningsbyte behandlas endast om föreningsbytesblankett är korrekt ifylld och kvitto på inbetalning av föreningsbytesavgift har bifogats. Bekräftelse på föreningsbyte sänds inte till nya föreningen utan en lista på föreningsbyten uppdateras på www.badminton.nu.
 
Spelaren representerar den nya föreningen i både seriespel och i individuella tävlingar 10 dagar efter det att den fullständigt ifyllda blanketten inkommit till kansliet och att avgiften betalats. Spelare som gör föreningsbyte kan representera moderföreningen fram till det att spelaren är spelklar för den nya föreningen. Spelare som ska representera en elitserieförening ska ansöka om föreningsbyte senast den 15 augusti.

Den nya föreningen ska registrera spelaren i medlemsregistret i IdrottOnline och söka spelarlicens för spelaren.

Ansökan U15 och yngre

Föreningsbytesblankett 
sänds till berört distrikt. Om föreningsbytet innebär att spelaren byter distrikt så är det spelarens gamla distrikt som ansökan ska gå till. 

Avgift
Det är upp till varje distriktsförbund att besluta om eventuella avgifter för ett föreningsbyte, samt eventuell karenstid.

Bytesprocedur
När distriktet behandlat och godkänt ansökan om föreningsbyte ska en kopia på ansökningshandlingarna mailas till This is a mailto link.
Distriktet upplyser moderföreningen att plocka bort medlemmen ur medlemsregistret och den nya föreningen om att lägga in spelaren i medlemsregistret.
Badminton Swedens kansli kommer, när kopian på övergången inkommit, avsluta spelarens tävlingslicens för moderföreningen. Spelarens nya förening måste därför alltid ansöka om en ny licens, vilket distriktet ska upplysa om. Om spelaren hade tävlingslicens i moderföreningen så kommer ingen ny licensfaktura skickas till den nya klubben. 

Ansökan om seriespel utomlands
Blankett för seriespel utomlands

Ansökan om lån av spelare

Föreningsbyten tidigare säsonger
Säsongen 2021-2022
Säsongen 2020-2021
Säsongen 2019-2020
Säsongen 2018-2019
Säsongen 2017-2018
Säsongen 2016-2017
Säsongen 2015-2016
Säsongen 2014-2015
Uppdaterad: 30 NOV 2022 15:30

Postadress:
Svenska Badmintonförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996022
E-post: This is a mailto link

Forza logologologologo logo