#nouse{ color:red; } Projektstöd IF - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd IF

10 APR 2018 12:00
Syftet med Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.
 • Uppdaterad: 01 JUN 2018 08:29

Projektstöd IF 2020-2021

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Kontakta gärna ansvariga tjänstemän på förbundet innan ni gör en ansökan eller om ni har funderingar, kontaktuppgifter finns i texten nedan.

Under perioden 2020-2021 har följande områden prioriterats

 1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 2. Utbildade barn- och ungdomsledare i IF 

Förutsättningar för att få projektstöd

 • Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott.
 • Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2020-2021 och avse insatser framåt i tiden inom perioden.
 • Ansökning sker via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.
 • Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet.
 • Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget.
 • Föreningen ska beskriva målgruppen för projektet.

Redovisning av erhållet projektstöd

 • Föreningen måste göra en återrapport efter genomfört projekt.
 • Återrapporten görs via idrottsmedelapplikationen i IdrottOnline.

Projektstöd beviljas inte för

 • Läger
 • Inköp av material för ordinarie verksamhet
 • Medlems- eller träningsavgifter

IdrottOnline servicecenter

Här finns information och instruktioner som en stöttning när ni vill söka eller hantera era projektstöd.


1. Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Ansvarig på SBF: Alexander Mayborn, This is a mailto link

Guideline - så fyller du i ansökningsformuläret (behålla ungdomar) >>

Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i.

Idag ser vi att idrottsrörelsens kärnlogik, i takt med att barn och ungdomar blir äldre, blir allt mer prestations-och resultatinriktad. Den blir kravfylld i termer av tränings-och tävlingsintensiv, selekterande och rangordnande samt att för få föreningar erbjuder breddad verksamhet som utgår från olika individers självbestämda ambitionsnivåer. För att vända utvecklingen handlar det om att förändra idrottens kärnlogik. Tillsammans arbetar vi med målsättningen att så många som möjligt ska finnas i den organiserade idrottsrörelsen så länge som möjligt.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra/utveckla sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projektstöd beviljas för att:

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
 • utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Exempel på sökbara satsningar

Föreningssamverkan

 • Tillsammans med en eller flera föreningar utmana och utveckla/förändra strukturen och kulturen för att få målgruppen att stanna kvar.
 • Som delinsats kan ses sammansatta lag för att stärka gemenskap och deltagande.
 • Maxbelopp 10 000 kr

Föreningsmiljöutveckling

 • Inom den egna föreningen initiera nya satsningar som utmanar och utvecklar befintlig struktur och kultur. Genom att vara kreativ arbeta för att förändra idrottens kärnlogik.
 • Som delinsats kan ses att använda sig av inspiration genom externa instruktörer eller dylikt.
 • Maxbelopp 10 000 kr

Inköp av material för utveckling av verksamheten

 • Inköp enligt SBF:s materialkatalog.
 • Inköp för att anpassa idrottsytor och material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta.
 • Maxbelopp 20 000 kr

Föreningsdomarutbildning

 • Skapa/utveckla en struktur i föreningen för att ge aktiva och ickeaktiva ungdomar en domarutbildning.
 • Skapa/utveckla en struktur för att stötta utbildade domare löpande i föreningen.
 • Fast ersättning per deltagare.

2. Utbildade barn- och ungdomsledare i IF

Ansvarig på SBF: Alexander Mayborn, This is a mailto link 

Guideline - så fyller du i ansökningsformuläret (utbilda aktivitetsledare) >>

Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Definition av aktivitetsledare

En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp

Aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projektstöd beviljas för:

 • bandyspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SBF:s egen utbildningsstruktur eller när SBF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

E-post: Adressen Gömd

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg