Hoppa till sidans innehåll

Anmälan till bestraffning


Ibland kan attityden och sättet vi behandlar varandra på i samband med matcher vara lite hård och inte i den sportsliga anda som vi strävar efter. För att vi inom Stockholms Basketdistriktsförbund ska kunna agera måste vi få kännedom om det som inträffar. Därför vill vi sprida information om hur du kan hjälpa oss och vad det innebär att anmäla någon till bestraffning.

 

Allvarliga händelser skall alltid anmälas till bestraffning!
Anmälan till bestraffning leder till att Stockholms Basketdistriktsförbunds Disciplinnämnd tar upp frågan. Detta är reglerat helt och hållet av Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar (14 Kap). En anmälan skall hanteras på ett rättssäkert sätt så att det alltid står utom allt tvivel vad som har hänt och vem som är skylldig till vad. Beslut från Disciplinnämnden kan sedan överklagas till Svenska Basketbollförbundets Disciplinnämnd.

 

Hur skrivs en anmälan?
Exakt hur en anmälan ska skrivas och vem som kan anmäla beskrivs i RF:s stadgar (14 Kap) men vi förklarar här kortfattat och till din hjälp finns det nedan en genväg till formuläret "anmälan till bestraffning" som du fyller i. 

RF:s stadgar kan du ladda ner här.

 

En anmälan måste innehålla:

 1. Vem eller vilka som är anmälare
 2. Vem som är anmäld
 3. När och var händelsen inträffade
 4. Anmäld förseelse
 5. En kortfattad beskrivning av händelsen
 6. Underskrift av anmälaren/anmälarna
 7. Den bevisning som finns

För anmälan, använd elektroniskt formulär under Arkiv & Formulär - "Anmälan till bestraffning".

Om du inte använder formuläret måste du även tydligt skriva att det avser en "Anmälan till bestraffning" och delge anmälan till StBDF:s kansli.

 

Vem kan anmäla någon till bestraffning?
Vem som helst som har sett det inträffande har rätt att anmäla personen till bestraffning enligt RF:s stadgar Kapitel 14. Vid en händelse kan det vara flera personer som anmäler samma förseelse och det är alltid bra om alla som är drabbade gör en anmälan.

 

Vem kan anmälas till bestraffning?
Förening och medlem inom RF omfattas av bestämmelserna och kan anmälas till bestraffning. Utöver dessa kan även tävlingsfunktionär, ledare eller tränare anmälas.

 

Vad kan man anmäla?
RF:s stadgar innehåller en lista på 16 punkter som kan ligga till grund för bestraffning. Är du osäker på om det som du åberobar är en av dessa förseelser tycker vi att du ändå ska skicka in anmälan så kan vår Disciplinnämnd avgöra frågan.

 

Exempel på saker du kan anmäla:

 • Den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat någon
 • Den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare
 • Den som visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskriften, som under tiden då denne varit avstängd ändå har deltagit i tävling eller uppvisning
 • Den som tillåtit avstängd att ändå delta i tävling eller uppvisning, trots att han kände till avstängningen
 • Den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält någon till bestraffning
 • Den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende skadats eller uppenbarligen kunnat skadas
 • Den som brutit mot SF:s, SDF:s eller annan tävlingsarrangörs tävlingsregler

Vad blir påföljden, straffet?
Idrotten har ett stort ansvar att utdöma rätt straff för rätt brott och det finns en del riktinjer att följa.

Påföljden kan bli:

 • Tillrättavisning
  Ett skriftligt påtalande av det fel som begåtts samt en anmaning till den felande att för framtiden rätta sig efter gällande bestämmelser.
 • Böter
  Böter skall betalas till Svenska Basketbollförbundet och får högts vara 50 000 kr för enskild person (enligt SBBFs beslut) och 500 000 kr för förening (enl. RFs stadgar).
 • Avstängning
  En avstängning kan utdömas på olika sätt, bara avse tävling/uppvisning eller alla uppdrag i den idrottsgren inom vilken förseelsen har begåtts. Vid extrema fall kan avstängning avse all idrottslig verksamhet inom alla idrotter.

Vad gör man om man inte är nöjd med Disciplinnämndens beslut?
Anmälaren eller den anmälde kan alltid överklaga disciplinnämndens beslut till Svenska Basketbollförbundet. Detta för att säkerställa att det finns en rättssäkerhet i hanteringen. En överklagan måste göras inom tre veckor efter beslutsdatum. 

 

Har du andra frågor?
Kontaktinformation till Disciplinnämndens ledamöter hittar du här.

Uppdaterad: 16 MAR 2017 15:49 Skribent: Marina Tillberg


 

JSU_180x180

 

 SISU_180x180

 

 

Postadress:
Stockholms BF
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@stockholmbasket...

Se all info