Hem / Administration / Traktamenten och resetillägg

Traktamenten och resetillägg

Nedanstående gäller traktamente och resetillägg för nomineringar i förbundsserierna samt ej FIBA-reglerade landskamper och vid endagstillfällen för landslag herrar och damer senior.

Notera att inga traktamente och resetillägg utgår för RM- och USM, ej FIBA-reglerade landslagsturneringar senior samt all ej-FIBAreglerad landslagsverksamhet för ungdomslandslag.

Vid längre resor än 50 km enkel väg, samt överstigande fyra timmar, så utgår traktamente och resetillägg i enlighet med Skatteverkets bestämmelser.


UPPDRAG MED ÖVERNATTNING

Nedanstående traktamentesbelopp är avdragsgilla för mottagaren under förutsättning att de betalas ut i samband med en resa på minst 50 km enkel väg och som medfört övernattning.

 

Traktamente

 

Heldag

220 kronor

 

Halvdag

110 kronor

 


Heldag

Om resa påbörjas INNAN klockan 12.00 avresedagen alternativt att resan avslutas EFTER klockan 19.00 hemkomstdagen.

Halvdag
Om resa påbörjas EFTER klockan 12.00 avresedagen alternativt att resan avslutas INNAN klockan 19.00 hemkomstdagen.

Reducering vid inrikes tjänsteresa
Har arbetsgivaren betalat måltidskostnader sker reduktion enligt nedan.

 

Traktamente

Traktamente

 

 

Reducering för:

220 kronor

110 kronor

 

 

 

 

 

 

 

Frukost, lunch och middag

198 kronor

99 kronor

 

 

Lunch och middag

154 kronor

77 kronor

 

 

Lunch eller middag

77 kronor

38 kronor

 

 

Frukost

44 kornor

22 kronor

 

 

 

UPPDRAG UTAN ÖVERNATTNING

För uppdrag utan övernattning gäller under förutsättning att resan är på minst 50 km enkel väg och är utanför ordinarie verksamhetsort för erhållande av resetillägg som ej är avdragsgillt.

Denna regel innebär även att om du bor i en storstadsregion (Göteborg, Malmö eller Stockholm) och dömer en match i din egen storstadsregion, så erhålls ej resetillägg även om resa överstiger 50 km enkel väg.

Har arbetsgivaren betalat måltidskostnader sker reduktion enligt ovan angivet.

Resetilläggets belopp:

Om resan har varat:

 

Mer än 4 timmar men mindre än 10 timmar

110 kronor

Mer än 10 timmar

220 kronor