Hem / FÖRBUNDET / Utskott, råd och nämnder

Utskott, råd och nämnder

Förbundsstyrelsen bör arbeta för att involvera fler personer i nämnder, utskott och råd. I det arbetet bör särskild kraft läggas på att få med fler unga ledare, kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund.

Nämnder

Nämnderna utses av Förbundsstyrelsen av Förbundsmötet (se nedan) och har av Förbundsstyrelsen en delegerad beslutsrätt . Nämnderna följer en separat arbetsordning fastställd av förbundsmötet.

Utskott

Utskotten fungerar som rådgivande organ för styrelsen och stöd till tjänstemän på förbundskansliet under styrelsens mandatperiod. Beslut kan delegeras av styrelsen och då äger Utskott rätt att fatta dessa inom delegation och ev tilldelad budget. I övriga frågor är Utskottet rådgivare/ förberedande till Förbundsstyrelsen, Generalsekreteraren eller annan tjänsteman som fattar beslut.

Råd

Råd är rådgivande organ till Förbundsstyrelsen eller till Förbundskansliet. Förbundsstyrelsen inrättar råden i dialog med Generalsekreteraren.