Hem / FÖRBUNDET / Utskott, råd och nämnder / Rådet för trygg basket

Rådet för trygg basket

Ordförande: Susanne Jidesten
076-320 32 60
This is a mailto link

Syfte:

Trygg Basket-rådets uppdrag är att verka för trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar inom vår verksamhet. Till Rådet ska man kunna vända sig för att få hjälp och/eller vägledning i fåror som är kopplade till trygg idrott. Rådets uppgift är dels att bidra med kompetens och erfarenhet till förening, distrikt och förbund, dels vara en första instans vid överträdelser av SBBF s Uppförandekod. Rådet ska dessutom svara för att SBBFs Uppförandekod hålls aktuell och relevant.