Hem / Tävling / Antidoping

Antidoping

Snabblänkar till Riksidrottsförbundets dopinginformation:

   Vilka läkemedel innehåller dopingklassade substanser?

Länk till röd-gröna listan

 • Vaccinera klubben - ett bra redskap för förebyggande arbete på föreningsnivå. Notera att Vaccinera klubben nu är uppdaterat med delvis nytt material.

 

Dispensregler basketboll

När man behöver använda dopingklassade medel för medicinskt bruk måste man söka dispens. Basketbollspelarna är fördelad i två kategorier:

 • Nationell idrottsutövare/idrottsutövare på hög tävlingsnivå 
 • Övrig idrottsutövare


Nationell idrottsutövare/idrottsutövare på hög tävlingsnivå

Hög tävlingsnivå eller utövarkategori är fastställt av RF och är spelare som deltar i:

 • Basketligan herr

Observera: gäller även utländska spelare som deltar i vår högsta serie

och spelare som föregående, eller innevarande år, tagits ut till träningsläger och/eller landskamper med något av följande landslag:

 • Seniorer Damer, Herrar
 • U 20 Damer och Herrar
 • U 18 Damer och Herrar
 • U 16 Damer och Herrar

Spelare som har Hög tävlingsnivå måste ansöka om dispens. Ansökan skall göras 30 dagar före första tävlingsmatch.

Länka gärna till följande sida för att få blanketten direkt

Vid deltagande i FIBA-turneringar (exempelvis EM) måste en dispens sökas från FIBA, det internationella basketbollförbundet.

 

Övrig tävlingsnivå
Indelningen i idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå respektive övrig idrottsutövare inom dispensreglerna innebär att idrottare på övrig idrottsnivå ansöker om retroaktiv dispens efter begäran från Dopingkommissionen för bruk av dopingklassad substans/metod. Sådan begäran kommer normalt när idrottsutövaren får besked om att förbjudna substanser hittats i dopingprovet.

Övrig idrottsutövare får alltså möjlighet att ansöka om dispens i efterhand medan idrottsutövare på nationell/hög tävlingsnivå alltid måste ansöka om dispens i förväg.

www.rf.se/Antidoping/Dispens/Retroaktivdispens/

 

Övrig info

Om det är aktuellt för dig att deltaga i internationell tävling bör du kontrollera om tävlingen finns med på det berörda internationella specialidrottsförbundets (ISF) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler. I så fall måste du i god tid ansöka om dispens direkt till dem.

Generell dispens omfattar alltså alla läkemedel, inga undantag finns. Kom ihåg att det är du som är ansvarig för att kunna styrka bruk av dopinklassad medicin/metod i form av läkarjournaler, undersökningar, provssvar m.m 

 

Kontaktuppgifter till antidopingansvarig som kan ge vägledning och svara på frågor:

Olle Lundén, This is a mailto link, 08-699 63 11