Hoppa till sidans innehåll

Introtext Utbildning


Utbildning i olika former är en central del i utvecklingen av svensk brottning, både på grupp- och individnivå.
Svenska Brottningsförbundet har som målsättning att det ska finnas en heltäckande modell för god tränarutbildning från klubbtränaren till elittränaren. Därför har svensk brottning påbörjat ett större arbete med att revidera dagens utbildningssystem och digitalisera kursmaterialet.

Nytt utbildningssystem
Svenska Brottningsförbundet driver ett projekt som heter ”utbildning 2.0”. Projektet kommer pågå under flera år och den första kursen lanserades hösten 2018. Projektet innebär att vi reviderar vårt utbildningssystem. Vi ser över strukturen och innehållet i alla kurser, tar bort några kurser och lägger till andra. Våra kursmaterial blir digitala i stor utsträckning och fler moment i våra nya kurser kommer göras som egenstudier.

Information kring förändringar kommer löpande gå ut till alla berörda och denna sida kommer uppdateras kontinuerligt under projektets gång.

Förändring av innehåll, metod och struktur

Validering

Upplägg Brottning Grund

Arrangera Brottning Grund

Upplägg Brottning Fortsättning

Kostnad

Förändring av innehåll, metod och struktur
När vi anpassar vårt utbildningssystem till våra nyckelfaktorer kommer fokus ligga på dessa fem faktorer:

• Utgå från barnperspektivet
• Uppmuntra utövarnas inre drivkraft
• Ta hänsyn till individuell utveckling
• Träna smart
• Ha tålamod och tillåta att det tar tid att nå toppen

Kunskaper som är kopplade till dessa nyckelfaktorer kommer vävas in i kursmaterialet för alla kurser.

Förändring av metod
Med syfte att modernisera och att förenkla uppdatering av våra kursmaterial kommer vi lägga mer av innehållet digitalt. Kursmaterialet kommer i stor utsträckning bestå av en kurswebb, det vill säga en webbplats med filmer, föreläsningar, textavsnitt, hemuppgifter mm. En mindre del av materialet kommer fortsatt finnas i tryckt format.

Nya kursupplägg
SBF ändrar många av våra kursupplägg. Genom att låta en del av kursen bestå av egenstudier inför och/eller efter det fysiska kurstillfället, kan vi korta ner de fysiska samlingarna. Kortare fysiska träffar sparar deltagaren tid och kostnader för resor och övernattningar. Under träffarna fokuserar vi på praktik, diskussioner och erfarenhetsutbyten, medan inläsning och teoretisk kunskapsinhämtning i stor utsträckning görs på distans.

Ny samarbetspartner
För att producera och distribuera de nya kursmaterialen samarbetar vi med SISU Idrottsböcker som redan jobbar med många andra idrottsförbund som till exempel förbunden för fotboll, gymnastik, ridsport och konståkning.

Nytt arbetssätt för kvalitetssäkring
För att hålla våra material uppdaterade och aktuella kommer vi årligen gå igenom alla kurser och vid behov justera och revidera. För att säkerställa att vårt kursutbud och våra material håller en hög kvalitet har vi bildat ett utbildningsteam. Teamets uppgift är att säkerställa kvaliteten i ledarutbildningen och se till att utbildningen följer senaste forskning och rön. Det är också i första hand de som är instruktörer på våra utbildningar.

Förändring av system
Det nya utbildningsystemet delas in i fem kurskategorier,

  • Brottning Grund – Klart hösten 2018
  • SISU Grundutbildning för tränare - arrangeras av ert RF-SISU-distrikt.
  • Brottning Fortsättning - Klar hösten 2019
  • Brottning Elit och Brottning Pro - under utveckling, ta kontakt med SBF för mer information-

Utöver ovanstående utbildningar kommer det att erbjudas fler ”clinics” med olika teman varje år. Här får ni gärna komma med önskemål på teman.

Validering
SBF kommer inte att använda sig av någon validering. Vi vill att alla tränare och ledare ska gå om utbildningarna. Detta för att de nya utbildningarna skiljer sig mycket från hur det tidigare varit. Det har hänt väldigt mycket inom forskningen och brottningen har utvecklats. Ytterligare en aspekt är att vi nu kan kvalitetssäkra de personerna som går SBF:s olika utbildningar.

Instruktörsutbildning
• SBF bjuder på instruktörsutbildningen
• IF står för transport och eventuellt boende, IF kan söka projektstöd för denna kostnad.
• Efter instruktörsutbildningen får personen hålla i Brottning Grund alternativt Brottning Fortsättning.

Upplägg Brottning Grund
1. Du köper ett inlogg till kurswebben via SBF:s eller SISU Idrottsböcker hemsida. En folder skickas då med information och en kod för att skapa en användare på den utbildningsplattformen. För att köpa kurswebben klicka här.
2. Skapa ditt konto med hjälp av den kod som finns i foldern som skickas hem.
3. Gå noggrant igenom materialet på kurswebben.
4. Anmäl dig till ett praktiskt utbildningstillfälle. Det är valfritt var i landet du går utbildningen.
5. Du deltar aktivt på den praktiska utbildningen.
6. Efter den praktiska utbildningen har du fortsatt tillgång till kurswebben.

SISU Grundutbildning för tränare
1. Du letar upp ett utbildningstillfälle i ditt RF-SISU-distrikt här och anmäler dig till Grundutbildning för tränare.
2. Studera kurswebben
3. Delta i 1-2 träffar (normalt 1 kvällstillfälle och 1 heldag, beroende på distrikt)

Projektstöd för denna utbildning söks via ditt RF-SISU-distrikt.

Upplägg Brottning Fortsättning

Förkunskapskrav: Brottning Grund, SISUs Grundutbildning för tränare och/eller tränarerfarenhet inom brottning.

1. Du köper inlogg till kurswebben via SBF:s eller SISU Idrottsböckers hemsida. En folder skickas då med information och en kod för att ska en användare på utbildningsplattformen. För att köpa kurswebben klicka här. 
2. Skapa ditt konto med hjälp av den kod som finns i foldern som skickas hem.
3. Gå noggrant igenom materialet på kurswebben.
4. Anmäl dig till ett praktiskt utbildningstillfälle av Brottning Fortsättning. Det är valfritt var i landet du går utbildningen.
5. Du deltar aktivt på den praktiska utbildningen. 
6. Efter den praktiska utbildningen har du fortsatt tillgång till kurswebben.

Vem kan arrangera Brottning Grund?
Det är möjligt för en förening, SDF eller region att arrangera grundutbildningen. Skulle det vara så att ingen vill arrangera, kan SBF göra detta.

Vad gäller för arrangören av utbildningen?
Nedan följer anvisningar på vad som gäller om en förening, SDF eller region ska så som arrangör för Brottningens nya grundutbildning.
1. Du kontaktar utbildningsansvarig på Svenska Brottningsförbundet (SBF) och meddelar när och var utbildningen ska vara. SBF lägger in utbildningen på vår hemsida och i utbildningskalendern.
2. Du tar kontakt med någon av våra behöriga utbildare som kan hålla i utbildningen. Behöver man hjälp med detta kan ni kontakta SBF. På SBF:s hemsida finner du vilka som är behöriga att hålla i grundutbildningen.
3. Du bokar lokal och fika och lunch.
4. Du tar emot anmälningsavgiften på 1000 kronor / deltagare och sedan betalar ut arvode till utbildaren på 1500 kronor.
5. Om SBF arrangerar grundutbildningen så tar de alla kostnader och intäkter.

Vilka faciliteter behövs vid en grundutbildning?
Följande faciliteter behövs vid en grundutbildning.
• Brottarmatta
• Projektor
• Wifi
• Högtalare

Kostnad Brottning Grund
• Kursmaterialet kostar 254 kronor (tillgång till kurswebben)
• Praktiska utbildningen kostar 1500 kronor (lokalhyra, utbildararvode, fika, lunch)
• Utbildningen kostar totalt: 1754 kronor.
• Det är möjligt att söka projektstöd på 1700 kronor för Brottning grund.

Kostnad Brottning Fortsättning
Kursmaterialet kostar 550 kronor (tillgång till kurswebben)
• Praktiska brottningsspecifika delen av utbildningen, 1,5 dag med övernattning, 3000 kr
• Totalt 3550 kronor
• Det är möjligt att söka 3500 kr i projektstöd av SBF för Brottning Fortsättning.

Vem arrangerar Brottning Fortsättning
• SBF i samarbete med behörig instruktör.

Uppdaterad: 09 MAR 2020 12:38 Skribent: Malin Kjebon
E-post: Adressen Gömd

Nordiska rum 150_.png 

  

 
craft hemsida 150x150.png
korpberget 10x150.png
RF tillsammans 150.png
SPW.png

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: info@swedewrestling....

Nyhetsbrev2.png