Hoppa till sidans innehåll

Uppdatering angående Coronaviruset

27 SEP 2021 17:50
Här lägger vi löpande upp information angående utvecklingen av Coronaviruset och vad det kommer att innebära för DSF.
 • Uppdaterad: 09 FEB 2022 11:01

Arkiverad information Covid-19


Senaste nytt

9 februari 2022

Idag hävs restriktionerna och det är fantastiskt att förbundet, tillsammans med 165 medlemsföreningar och 26 000 dansare, som utövar någon eller flera av de 71 danser som finns representerade inom förbundet - kan fokusera på att öka takten inom dans och danssport i Sverige. Tillsammans ska vi arbeta för att vi återskapa det pandemins framfart orsakade många föreningar och dansare.

Vad innebär det att restriktionerna hävs?

Anpassning av deltagare videxempelvis träning, läger, tävling, övriga aktiviteter och publik behöver inte begränsas. Det innebär såklart att vi som individer har ett ansvar att stanna hemma om vi är sjuka. Att göra vad vi kan för att inte sprida varken covid-19 eller någon annan smitta.

Nu håller vi oss så friska som möjligt!

Läs mer om vad det innebär för svensk idrottsrörelse, på Riksidrottsförbundets hemsida: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/


3 februari 2022

Regeringens pressträff idag, kom med det glädjande beskedet att rådande restriktioner kommer tas bort den 9 februari.

Det har varit ännu en vinter med fokus på anpassning för att hålla ner smittspridningen, återkommande pressträffar om restriktioner och ovisshet i allmänhet. I dansens värld har det inneburit inställda kurser, framflyttade tävlingar och utbildningar och en längtan efter att få möte en vår med full aktivitet.

Nu ser vi fram emot ett 2022 som ger dansverksamheterna runt om i landet, de förutsättningarna som behövs för att skapa en dansmiljö som ger glädje, utveckling och gemenskap. Nationella tävlingar får genomföras inför publik och verksamheter behöver inte längre anpassa deltagare till lokalens yta.

Viktigt är dock att ta ansvar för andras hälsa och stanna hemma vid sjukdom eller misstänkt covid-19 och undvika nära kontakter med andra då. Ovaccinerade rekommenderas fortsatt att undvika trängsel och stora folksamlingar.

Svenska Danssportförbundet hoppas att detta innebär energi och engagemang hos våra medlemmar och dansare. Vi finns här för er, för att hjälpa er i återgång till en normal verksamhet igen. Ni når oss på This is a mailto link och vi ser fram emot att kurserna, utbildningar, seminarier och tävlingar får fylla våra flöden på nytt.

Läs Riksidrottsförbundets nyhet:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/riksidrottsforbundetvalkomnarbeskedattrestriktionertasbort

Läs Folkhälsomyndighetens information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/

Nu dansar vi in våren!12 januari 2022

Nya åtgärder införs samt befintliga åtgärder förlängs, från den 12 januari, enligt regeringens pressmeddelande. Läs även hur danssporten påverkas av detta.

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.
 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 deltagare där vaccinationsbevis används införs krav på max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap. Fortsatt gäller endast sittande publik.
 • För serveringsställen införs en begränsning på max 8 personer per sällskap och de behöver stänga senast kl. 23.00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på 1 meters avstånd mellan sällskap.
 • För mässor införs krav på vaccinationsbevis om antalet deltagare överstiger 50 personer. Fortsatt gäller att trängsel ej får förekomma samt krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Smittskyddsåtgärderna för den långväga kollektivtrafiken med enbart sittande resenärer gäller fortsatt. Folkhälsomyndigheten förtydligar vikten av att använda munskydd när många reser tillsammans.
 • Ett allmänt råd införs om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas kommer att förlängas ytterligare.

Smittskyddsåtgärder rekommenderas fortsatt för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för

 • universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Lärosätena bör möjliggöra för studenter att genomföra obligatoriska moment och examinationer i mindre grupper och vid fler tillfällen.

De nya smittskyddsåtgärderna kommer att gälla tills vidare men regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt göra bedömningen om nödvändigheten av åtgärderna. Åtgärderna ska inte ligga kvar längre än absolut nödvändigt.

Dessa smittskyddsåtgärder införs av Folkhälsomyndigheten från och med den 12 januari 2022. För mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer – se www.folkhälsomyndigheten.se

Hemställan om bland annat deltagartak på 500 personer

Folkhälsomyndigheten har inkommit med en hemställan till regeringen om införande av ytterligare smittskyddsåtgärder och detta bör ske skyndsamt. Myndigheten ser bland annat ett behov av ett tak på 500 deltagare för de allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus där vaccinationsbevis används.

När det gäller privata sammankomster som genomförs i lokaler för uthyrning, till exempel festlokaler eller festbåtar, har Folkhälsomyndigheten inkommit med en hemställan till regeringen om att gränsen för privata sammankomster behöver sänkas till 20 personer (från 50 personer)

Folkhälsomyndigheten anger också i sin hemställan att kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidbevis återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

För att ovanstående förändringar ska genomföras krävs regeringsbeslut. Regeringen kommer nu bereda denna hemställan i Regeringskansliet. Inom kort kommer en inbjudan till ett remissmöte om förslagen gällande deltagartaken skickas ut.

Alla som kan ska jobba hemifrån

En av de största platserna för smittspridning är våra arbetsplatser. Regeringen vill kraftigt understryka att den som kan arbeta hemifrån ska göra det. Detta har gällt från och med den 23 december och är en viktig del för att minska smittspridningen. Regeringen har även beslutat om ett skärpt uppdrag till de statliga myndigheterna gällande att endast anställda vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska befinna sig i deras lokaler. Även kommuner och regioner bör tillse att all verksamhet bedrivs så smittsäkert som möjligt.


Vad innebär de nya restriktionerna för danssporten?

Här följer Svenska Danssportförbundets rekommendationer, för att bidra till minskad smittspridning. Det är föreningen som är ansvarig för den egna kursverksamheten samt aktiviteter. Utöver nedan presenterade rekommendationer, uppmanas föreningar samt dansare att följa de allmänna restriktioner som presenteras av regering och Folkhälsomyndigheten.

 1. Kursverksamhet

  • Barn & Ungdom (under 18 år) och vuxna
   Rekommendation att kursverksamhet fortgår med införda smittskyddsåtgärder, tex:
   • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter kursverksamhet
   • Undvik partnerbyte vid pardans
   • Undvik trängsel i omklädningsrum, entré samt allmänna utrymmen
   • Informera deltagarna om hur smittspridning kan undvikas
   • Stanna hemma vid förkylningssymptom
   • Håll god handhygien genom att erbjuda handsprit


  2. Tävling
  Rekommendation att flytta fram tävlingar. Vidare information gällande tävlingar uppdateras efter beslut i Förbundsstyrelsen.

  3. Läger
  Rekommendation att flytta fram all lägerverksamhet och övriga aktiviteter.

  4. Utbildning/ seminarier
  Rekommendation att övergå till digital miljö (Teams eller liknande)

  5. Socialdans
  Rekommendation att flytta fram socialdans, oavsett om det enbart gäller medlemmar, tills vidare information från Regering och Folkhälsomyndighet kommuniceras. Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus samt inte umgås med

De åtgärder, restriktioner och rekommendation som råder idag gäller tills den 28 januari. Svenska Danssportförbundet följer utvecklingen och informerar, uppdaterar så effektiv som möjligt är.

Följ även www.regeringen.se  www.fhm.se  www.krisinformation.se för att hålla er uppdaterade.16 december 2021

Information kommunicerades idag från Folkhälsomyndigheten, bla gällande idrottsrörelsen-nya smittskyddsåtgärder för större cuper och läger. Riksidrottsförbundet skriver om detta på sin hemsida och Svenska Danssportförbundet följer utvecklingen och uppdatera texten på hemsidan, när vi vet hur danssporten påverkas och ska anpassa sin verksamhet.

Läs mer på:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyasmittskyddsatgarderforstorrecuperochlag


1 december 2021

Svenska Danssportförbundet följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och Riksidrottsförbundets förtydligande för svensk idrottsrörelse, i arbetet att anpassa danssportens tävlingar och uppvisningar. Följande text är hämtad från Riksidrottsförbundets hemsida och hela nyheten kan läsas på RFs hemsida:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/dethargallerfortavlingarinomhusfran1december

Nedan text om förbundets anpassning för danssporten uppdateras kontinuerligt för att vara hjälpsam för arrangörsföreningar under den tid som restriktioner gäller.

Det här gäller för tävlingar inomhus från 1 december

Från den 1 december 2021 gäller nya regler för tävlingar inomhus med fler än 100 åskådare. Anordnaren av tävlingen måste antingen kräva vaccinationsbevis av vuxna åskådare eller införa begränsningar som exempelvis avstånd mellan åskådare.

Regeringen har beslutat att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare. Översatt till idrottens språk handlar det om matcher, tävlingar och uppvisningar med fler än 100 åskådare. Syftet är att minska smittspridningen av coronavirus men samtidigt kunna ha större publik på till exempel idrottsarenor.

Så funkar det med vaccinationsbevis:

 • Den som ska besöka en match eller tävling som åskådare hämtar sitt vaccinationsbevis på E-hälsomyndighetens webbsida https://www.covidbevis.se via inloggning med e-legitimation. På samma sida finns även frågor och svar om vaccinationsbevis.
 • Anordnaren av tävlingen ska kontrollera att åskådare över 18 år är vaccinerade med två doser vaccin och att det har gått minst 14 dagar sedan den andra dosen. Åskådaren ska visa vaccinationsbevis och legitimation. Kravet gäller inte för personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig och kan verifiera detta med giltigt läkarintyg.
 • Myndigheten DIGG har tagit fram en app som anordnare kan använda för att skanna av vaccinationsbevis. Appen finns tillgänglig för android-telefon och iPhone. På DIGG:s webbplats finns uppdaterad information om digital verifiering och möjlighet att ladda ner appen:

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer

RF har sammanställt aktuell info om vaccinationsbevis här:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallerforvaccinationsbevisvidoffentligatillstallningar/

Alternativ till vaccinationsbevis: Smittskyddsåtgärder

Anordnare som inte kan eller vill använda sig av vaccinationsbevis får genomföra evenemanget, förutsatt att man vidtar de smittskyddsåtgärder som beskrivs i Folkhälsomyndighetens föreskrifter för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer.

Det handlar om att

 • åskådarna ska anvisas sittplats
 • sällskap får bestå av max åtta personer
 • avståndet till andra sällskap måste vara minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

Detaljerad information om smittskyddsåtgärderna finns att läsa här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202187/

För vuxna personer som ännu inte är vaccinerade gäller sedan tidigare Folkhälsomyndighetens allmänna råd att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt, särskilt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Här följer information från Svenska Danssportförbundet:

Danssporten och de nya restriktionerna

Förbundet vill upplysa om att de nya restriktionerna enbart gäller vid publik över 100 personer, vid tävlingar och uppvisningar inomhus. Publik innebär alla över 18 års ålder. Inom danssporten inkluderas även uppvisningar för en publik som överstiger gränsantalet. Dansare, funktionärer, domare är inte inkluderade i restriktionerna. Arrangörsföreningen har det yttersta ansvaret för att tävlingar genomförs på ett så tryggt och smittfritt sätt som möjligt och har följande två alternativ att välja mellan, punkterna presenterar hur de två alternativen appliceras i praktiken vid tävlingar inom danssport:

 1. Krav på vaccinationspass av samtliga i publiken – för danssporten innebär det:
  • Planera för en återbetalningsplan, vid missförstånd gällande upplägg.
  • Arrangörsföreningen ansvarar för att samtliga inpasserande till arena/ lokal visa upp giltigt vaccinationspass/utskrivet dokument, vid entré.
  • Tävlande får ej vistas på läktaren, utan hänvisas till markerat område.
  • Kontroll genomförs med hjälp av nedladdad app i mobil (se RF´s information ovan), genom personlig kontroll eller genom motsvarande godkänt system som arenaansvarig/ lokal använder. Stäm av med arenaansvarig.
  • Informera tydligt i inbjudan till både dansare och publik samt vid biljettförsäljning om tävlingens upplägg gällande smittfri tävlingsmiljö.
  • Planera för en återbetalningsplan, vid missförstånd gällande upplägg.

 2. Smittskyddsåtgärder – för danssporten innebär det:
  • Sällskap om max 8 personer sitter tillsammans på numrerade/förbestämda platser
  • Avstånd mellan sällskap ska vara en meter åt vardera håll (tex på en läktare så innebär det en rad bakom och framför samt två säten på båda sidor.
  • Dansare får ej närvara på läktaren utan hänvisas till markerat område.
  • Stående publik på golvet är ej tillåtet.
  • Tydligt arrangemang för in- samt utpassering till arena/ lokal och läktare/publikområde, för att undvika trängsel.
  • Informera tydligt i inbjudan till både dansare och publik samt vid biljettförsäljning om tävlingens upplägg gällande smittfri tävlingsmiljö.
  • Planera för en återbetalningsplan, vid missförstånd gällande upplägg.
  • Stäm av med arenaansvarig/lokal för att se att det är möjligt att uppfylla ovan nämnda punkter

Utöver ovan nämnda restriktioner, så har vi alla ett personligt ansvar att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid förkylningssymptom. Att idrotten får utövas tillsammans igen och inför publik, är fantastiskt. Nu är det viktigt att vi följer restriktioner för att få fortsätta med det framöver.

Det är viktigt att förtydliga att restriktionerna endast gäller vid tävlingstillfälle och uppvisning. Föreningsverksamheten påverkas ej av detta i den dagliga verksamheten.

Information kommer uppdateras löpande och vi uppmanar till att följa informationen som kommuniceras på Folkhälsomyndigheten och på Riksidrottsförbundets hemsida: https://www.rf.se29 september 2021

Regeringen har beslutat om steg 4 i avvecklingen av restriktioner införs från och med 29 september.

För idrottsföreningar och förbund innebär det att maxtak för publik och för antal deltagare vid motionslopp och liknande tas bort. Dessutom tas krav på avstånd mellan sittplatser och mellan sällskap bort.

För närvarande finns det inga specifika råd för idrottsföreningar att förhålla sig till, utan endast Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den 
    regionala smittskyddsläkaren

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19  gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

 

Det finns inga legala hinder för föreningar i DSF att kräva att deltagare i föreningens verksamhet (träning, tävling, socialdans) är vaccinerade och kan uppvisa bevis om detta genom tex. covidpass.

Det är närmast styrelsen i respektive förening som får avgöra hur föreningen ska ställa sig i detta läge i pandemin när den stora majoriteten av befolkningen och föreningsmedlemmarna är vaccinerade. 

Folkhälsomyndigheten (FHM) framhöll också så sent som den 16 september 2021 att de nya
allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. 


Detta innebär alltså att det är i linje med FHMs rekommendationer om föreningar i DSF väljer att uppställa krav på vaccinering för samtliga medlemmar som vill delta i dansidrott som innebär närkontakt. Detta blir särskilt aktuellt för de danser eller tillfällen där man roterar bland olika partners. 


Denna bedömning kan komma att omprövas i takt med utvecklingen av pandemin och de regler och rekommendationer som ansvariga myndigheter beslutar.

 

Vi påminner om att det trots lättnaderna fortfarande pågår en pandemi och det är viktigt att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smitt säkert som möjligt och att vi följer de restriktionerna som fortfarande finns.

Verksamheten och den enskilde individen är fortfarande skyldiga att verka för att undvika trängsel och att se till att sällskap kan hålla avstånd från varandra.

 

Det finns svar på vanliga frågor i RF:s FAQ:

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/

 

13 september

Svenska Danssportförbundet följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gällande Corona. Den 29 september meddelar myndigheten om de föreslagna lättnaderna genomförs eller ej. Uppdaterad information kommer publiceras här.

Vi påminner om att tvätta händerna, hålla avstånd och stanna hemma vid symptom. 

 

17 augusti

Restriktionerna för idrotten har lättats i olika steg under sommaren, och vi har inte längre samma behov av dokumentet Anvisningar för tävling och träning. Därför är det dokumentet borttaget och det som står längre ner på denna sida, som skrevs den 16 juli, är det som gäller för DSF:s föreningar. 

Det är fortfarande oerhört viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer de råd som myndigheterna aviserar. Både individer och föreningar behöver ansvara för att smittspridning begränsas. 

16 juli

DSF har begränsade möjlighet att uppdatera under sommaren och ber er därför hålla extra koll på:

www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
www.regeringen.se
www.folkhälsomyndigheten.se

Rekommendationer träning uppdatering från 1 och 15 juli


För närvarande finns det numera inga specifika råd för idrottsföreningar att förhålla sig till, utan endast Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla åldersgrupper kan träna från den 1 juli 2021 men med följande restriktioner.

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Den stora förändringen redan 1 juli var att de råd som riktades direkt till idrottsföreningar togs bort. Det innebar att samtliga åldersgrupper kan träna utan krav på avstånd eller maxtak för hur många som kan delta i träningen. Då fanns dock fortsatt undantaget pandemilagens begränsning om max 1 person per 10 kvm - denna begränsning togs bort 15 juli.

Så från och med den 15 juli 2021 måste inte den som bedriver verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet beräkna ett maxantal besökare utifrån tillgänglig yta. Träningen får ske både inomhus och utomhus.
Svenska Danssportförbundet uppmanar fortfarande till att vid pardans enbart dansa med ordinarie danspartnervid varje tillfälle, pga att i de allmänna rekommendationerna avråds fortfarande kroppskontakt.

För dig/föreningen som ansvarig för träning:

Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning.
Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.
•Observera eventuella restriktioner från din region/kommun/hallägare
•Aktiva och ledare ska få information om att de ska stanna hemma om de känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner sig helt f riska.
•Överväg att träna i mindre grupper
•Planera flöden för att minimera kontakt mellan olika grupper.
•Träna utomhus när det är möjligt
•Tillse att deltagarna håller avstånd till varandra
•Uppmana deltagarna att byta om hemma före och efter träning

Vi påminner om att det trots lättnaderna fortfarande pågår en pandemi och det är viktigt att vi tar vårt ansvar genom att organisera verksamheten så smittsäkert som möjligt och att vi följer de restriktionerna som fortfarande finns. Verksamheten och den enskilde individen är fortfarande skyldiga att verka för att undvika trängsel och att se till att sällskap kan hålla avstånd från varandra.


 
11 juni

DSF har uppdaterat de anvisningar för tävling- och träningsverksamhet som gäller från 1 juni 2021. Dessa finns att läsa längst upp på denna sida. Vi har även valt att arkivera den information som förut legat på denna sida men inte längre är aktuell.  

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Berodende på smittläget kommer restriktionerna lättas stegvis under de närmsta månaderna. Läs mer om regeringens plan här

1 juni

Myndigheterna har meddelat att restriktionerna lättas från 1 juni. DSF har ett pågående arbete för att uppdatera de anvisningar vi har skapat tidigare. När arbetet är klart kommer information läggas upp på denna sida. 

Skribent: Theres Frifarare
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link