Hoppa till sidans innehåll

Återstartsstöd


Syftet med stödet är: 

 • att stimulera till en återstart av föreningarnas verksamhet efter coronapandemins effekter
 • att stödet ska säkerställa att föreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar

Återstartsstödet är ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Det ska inte förväxlas med kompensationsstödet då återstartsstödet inte syftar till att ekonomiskt kompensera föreningar för negativa ekonomiska konsekvenser som uppstått. Detta stöd tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten.

 

Insatser man kan ansöka för

 • Rekrytera aktiva
  Om ni som förening har tappat aktiva och/eller ledare så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till insatser för att rekrytera nya eller återrekrytera tidigare medlemmar. Det kan exempelvis handla om att göra en rekryteringskampanj, ta med en kompis till träningen, prova på-dagar på skolor/fritidsgårdar/företag eller aktiviteter för tidigare medlemmar.


 • Motivera tränare och ledare
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser gentemot era tränare och ledare i syfte att motivera dessa till att fortsätta sin ledargärning så finns möjlighet att få ekonomiskt stöd till detta. Det kan handla om insatser som att ge någon person uppdraget att utveckla och coacha tränare i föreningen eller anordna regelbundna tränar- och ledarträffar. Träffar för ledare som har slutat. Motivera nya att ta ledaruppdrag så att föreningens verksamhet kan återstarta.

  Samverka gärna med RF/SISU-distrikt.
 • Motivera aktiva
  Om ni som förening har ett behov av att göra insatser för att motivera era aktiva så att de fortsätter kan ni söka ekonomiskt stöd för det. Det kan handla om att arrangera läger eller tävlingar för era egna medlemmar.
Om ni som förening har andra behov än ovan nämnda, ta kontakt med Jens på förbundskansliet då det finns möjlighet att utforma egna insatser.

Så här ansöker du 

 1. Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Återstartsstöd IF ska ni:
  Klicka på ny ansökan!
 2. Välja idrottsmedel via Svenska Danssportförbundet!
 3. Välj sedan Motivera eller Rekrytera (se bild)


 

Att tänka på

 • Ansökningarna hanteras löpande.
 • Medel beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, inte som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.
 • Insatsen ska återrapporteras senast 21 januari 2023
 • Föreningar som fått stöd och inte återrapporterar i tid eller inte förbrukar hela bidraget är återbetalningsskyldig.

 

Målinriktning 

Föreningar som ansöker om återstartsstöd ska använda stödet till insatser som kan leda till:

 • Samma antal medlemmar som innan eller fler
 • Samma antal tävlingslicenser som innan eller fler
 • Samma verksamhetsgrad som innan eller mer
 • Fler medlemmar mellan 7-25 än innan

 

Det är en fördel om ansökningar innefattar

 • Samverkan med andra föreningar ex utbyte av tränare, gemensamma ledarträffar. 
 • Göra projekt tillsammans med ert specialidrottsdistriktsförbund så att projektet gynnar fler.
 • Samverka med RF/SISU-distrikt för att skapa mervärde
Uppdaterad: 14 OKT 2021 13:23 Skribent: Theres Frifarare
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link