Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet/Projektstöd


Nu i coronatider har föreningar möjlighet att söka projektstöd av DSF för att bibehålla verksamhet under restriktionstiden. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva verksamhet för föreningens medlemmar i åldern 7–25 år. DSF har valt att skapa några nya paket som är inriktade mot corona-anpassad verksamhet. Under kategorin paket nedan finns nya typer av paket att ansöka om. 

2020 byter Idrottslyftet namn till Projektstöd. 

Projektstödets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Projektstödets mål är att samtliga idrottsförbund, SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år. 

Specifika mål för 2020 – 2021:

 • Stärka idrotten i idrottssvaga områden
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Att föreningar har utbildade barn- och ungdomsledare

Under 2020 – 2021 kommer det gå att ansöka inom två områden via DSF:

 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.
 • Utbildade barn- och ungdomsledare i IF.

Under 2020 – 2021 kommer det även gå att ansöka inom ett område via SISU Idrottsutbildarna

 • Idrottssvaga områden.

DSF kommer att tillhandahålla olika paket-ansökningar i de två kategorierna där er förening enkelt kan välja ett av paketen och utforma så att det passar er verksamhet. Utöver paketen kommer det även att gå att göra fria ansökningar inom de två kategorierna. När det kommer till fria ansökningar gäller det att projekten passar in i någon av de två kategorierna och att en dialog angående projektets utformning skapas med kansliet.

Under den här projektperioden har DSF fått mindre medel att dela ut än förra året. Därför kan summorna för medlen komma att förändras under året beroende på antalet ansökningar. 

Ansökningsperioder:

Projektperioden sträcker sig över två år, så att föreningar kan skapa mer långsiktiga projekt. Flera föreningar kan gå ihop och skapa ett projekt tillsammans. Sådana samverkansprojekt kommer att prioriteras.

Det går att skicka in ansökningar hela året, men vi kommer att gå igenom dem ca var sjätte vecka och hantera de som kommit in då. Så vi uppskattar om ni har lite framförhållning med era projektansökningar om projektets möjliggörande baseras på ekonomiska faktorer.  

 

Riktlinjer för att få söka projektstöd:

 • Föreningen måste ha skickat in sin årsrapport för 2020.
 • Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se).
 • Vid fria ansökningar ska dialog ske med kansliet innan inskickande.

Kategorier:

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Många barn idrottar i förening upp till 11 års ålder, efter den åldern tappar idrotten en stor del. Det går att spekulera över varför och komma fram till många olika anledningar. En av anledningarna kan vara hur vi bedriver träning och tävling för ungdomar. Den prestationsinriktade inställningen kan få en del att backa, så kanske kan vi hitta andra tillvägagångssätt för att behålla dem också? 
Enklare tävlingsformer under roliga förhållanden? Träningstillfällen för barn som får öva på allt som har med tävling att göra? Studiebesök på tävling med barn för att de ska få känna på? Breddsatsningar för att nå fler typer av ungdomar?

Målgrupp: Ungdomar mellan 13–20 år

Projektmedel i denna kategori ska användas till att:

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande.

Projektstödet ska användas till att ge föreningar möjligheter att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Utbildade ungdomsledare

Ungdomsbarometern konstaterar att aktivitetsledaren är den vuxne som står ungdomar närmst, näst efter föräldrarna. Det är aktivitetsledaren som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar både individernas utveckling och deras upplevelse av idrott. Ska idrottsrörelsen kunna ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas så är aktivitetsledaren en nyckelperson i arbetet.
Majoriteten av aktivitetsledarna är ideella med andra professioner som de arbetar med. Det är därför viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp. 

Målgrupp: ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projektmedel i denna kategori ska användas till:

 • Idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för DSF:s egen utbildningsstruktur eller när DSF bjuder in till mötesplatser (ex ledarforum) med utbildningar riktade till målgruppen. Kan även användas till SISU:s utbildningar, både idrottsliga och organisatoriska.

 

Paket

Inköp av material för digital sändning av aktiviteter

Det kan t.ex. vara skärmar och kameror som behövs för att kunna genomföra en sändning. 
10 000 kr/förening 

Inköp av material för att hålla utomhusträning

T.ex. träningsmattor för utomhusbruk.
5 000 kr/förening

Anordna digital tävling

Testa på att tävla digitalt på olika sätt, eller hålla uppvisningar för varandra eller tränare. Det blir inte en sanktionerad tävling, därför kan ni testa på nya tävlingsformer, t.ex. flest snurrar, mest uppfinningsrika dansmoves eller liknande. 
5 000 kr/förening

Digitala utbildningar

Olika typer av utbildningar som kan främja föreningens verksamhet. Gäller även för utbildningar utanför DSF och SISU, t.ex. utbildningar i pedagogik, ledarskap, projektutveckling eller IT-utbildningar (hur man sänder live/spelar in för bästa kvalité eller för föreningens IT-verktyg).
5 000 kr/förening

Alternativa lokaler 

Ska gå till bidrag för alternativa lokaler, eller att anpassa egna lokaler, för att klara av pandemi-restriktioner.
10 000 kr/förening

Ny syn på träning – utbildning/fortbildning av ledare

Ska användas till att fortbilda ledare som planerar och genomför aktiviteter för barn och ungdomar. Utbildning/fortbildning kan vara SISU:s utbildningar, eller någon annan av DSF godkänd och sanktionerad utbildning. 
Målgrupp: Aktivitetsledare för barn och ungdomar.
Mål: Skapa flera kurser och träningar för barn och unga. Utbilda fler ledare i föreningen så att de kan hjälpas åt med verksamheten.
Medel: 5.000 kr/förening/år

Ny syn på träning – ny dansverksamhet i föreningar

Ska användas till att förbereda implementering av nya dansstilar i den ordinarie verksamheten för barn och ungdomar. 
Målgrupp: Barn och ungdomar, majoriteten i åldern 13-20 år. 
Mål: Att få in nya dansstilar i den ordinarie kursverksamheten så att det finns verksamhet som passar fler. 
Medel: 5.000 kr/förening/år

Ny syn på träning - skapa dansglädje

Ska användas till att skapa inspiration och dansglädje hos barn och ungdomar i föreningen. Kan användas till workshops/föreläsningar om t.ex. kost/mental träning/scennärvaro eller prova på-träffar i danser som inte ingår i föreningens ordinarie verksamhet i dagsläget. I samband med projektet ska en undersökning/utvärdering göras av vad som ger deltagarna inspiration och dansglädje. 
Målgrupp: Barn och ungdomar, majoriteten i åldern 13-20 år. 
Mål: Skapa dansglädje. Få en bra bild av vad som inspirerar till dans hos barn och ungdomar genom att testa olika aktiviteter, och göra det till en del av den ordinarie verksamheten. 
Medel: 10.000 kr/förening/år

Ny syn på tävling - utveckling av tävlingsformer

Ska användas till att utveckla och/eller arrangera tävlingsformer för barn och ungdomar som får dem att vilja stanna kvar inom idrotten. Skapar möjligheter att arrangera fler tävlingsmoment eller prova på-verksamhet. Få barnen och ungdomarna att dansa mycket under dagen, det behöver inte alltid vara på tävlingsgolvet. Hur kan föreningarna jobba för att tävlingsarenan blir en lustfylld plats för barn, ungdomar, föräldrar, syskon att vara på en hel dag.
Målgrupp: Barn och ungdomar, majoriteten i åldern 13-20 år.
Mål: skapa tävlingar som inspirerar och motiverarar dansare att utvecklas och vilja tävla mer.
Medel: 10.000 kr/förening/år

Välkomnande föreningsmiljö - skapa medlemsinflytande

Ska användas till att undersöka vad medlemmarna i föreningen önskar och utvärdera verksamheten i föreningen, t.ex. genom en undersökning, och sedan arbeta vidare med de resultat som framkommer.
Målgrupp: Egna föreningsmedlemmar.
Mål: Utveckla föreningar genom att skapa medlemsinflytande. Möjlighet att få fler att engagera sig i föreningen. 
Medel: 7.000 kr/förening/år

Välkomnande föreningsmiljö – ungdomsråd

Ska användas till att skapa ett ungdomsråd eller en kommitté för aktiva i föreningen. Detta råd ska vara aktivt under hela projektperioden, alltså under ett eller två år, och jobba aktivt för att få barn och ungdomar att stanna kvar i idrotten.
Målgrupp: Majoriteten av medlemmarna i rådet/kommittén ska vara 7-25 år.
Mål: Utveckla föreningen genom att skapa medlemsinflytande. Ge unga aktiva möjlighet att bidra till verksamheten och att fler engagerar sig i föreningen. 
Medel: 7.000 kr/förening/år

Föreningssamverkan

Ska användas då två eller fler föreningar vill gå ihop för att skapa mervärde för föreningarna, t.ex. skapa en mötesplats, ha gemensamma workshops eller andra aktiviteter.
Målgrupp: Mötesplatserna kan vara för medlemmar, dansare, tränare, styrelse. 
Mål: Skapa fler mötesplatser och mervärde genom samverkan. 
Medel: 20.000/projekt.   

Köpa in material - öka kreativitet

Ska användas till att köpa in material som får ungdomar att stanna kvar inom dansen, t.ex. enklare mattor, rockringar eller ett digitalt dansspel att ha i föreningen. 
Mål: Att möjliggöra fler typer av aktiviteter som kan vara attraktiva för fler personer och gör att de vill fortsätta dansa i föreningen. 
Medel: 2500 kr/förening

 

Restriktioner

Vi kommer inte att bevilja projektmedel för:

 • Ordinarie eller löpande verksamhet.
 • Läger.
 • Inköp av material för ordinarie verksamhet.
  Om materialet för anpassning av idrottsytan önskas ska det leda till en förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av ny verksamhet för en ny målgrupp.
 • Individers medlems- eller träningsavgifter.

I samtliga ansökningar ska följande information framgå:

 • Syfte med projektet
 • Beskrivning av genomförande och tidsplan
 • Målgrupp för projektet
 • Vilket sökbart projektområde som ärendet avser.

Om ni har frågor och funderingar, eller vill bolla idéer för fria ansökningar, så får ni gärna kontakta oss på This is a mailto link.

 

Kommunikation kring projektet när det väl är ansökt sker enbart via Idrottonline.

 

Bra länkar att kolla igenom: 

Strategi2025
Projektexempel
Framtidens idrottsförening (Youtube)
Utmana din förening (Youtube)

 

Hur skapar man ansökan

Kontaktperson:
Theres Frifarare
This is a mailto link

--------------------------------------------------


Frågor som rör drift och tekniska problem hänvisas till IdrottOnlines support, för att komma dit klickar du här

Användbara länkar:

Om Idrottslyftet (RF)

Manual för att göra en Idrottslyftsansökan via IdrottOnline

 

Uppdaterad: 06 FEB 2020 15:59 Skribent: DSF Kansli

 

sök projektstöd

Sverigekarta

  Skärmavbild 2021-04-17 kl. 10.16.28.png

 

 

 


Kalender

Utbildning

DansTV

 

WDSF

WRRC

WADF

Framåt för fler i rörelse

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link