Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar


Vad krävs för att arrangera utbildning?

En förening, ett distrikt eller DSF centralt kan arrangera utbildning. För att arrangera krävs förstås en ansvarig på plats, lämplig lokal/lokaler och en av DSF:s utbildare. Man måste ha fått sanktion för att få dra igång en utbildning. Läs mer under fliken "Arrangera utbildning".

Måste man vara utbildad för att få bedriva verksamhet inom DSF?

För att jobba i en förening med olika aktiviteter krävs oftast inte att man är utbildad men det är idrottsrörelsens öskan att den som leder barn, ungdomar och vuxna åtminstone har grundläggande utbildning. Att vara kursledare och tränare på olika nivåer kräver en hel del och det är mycket stöd man kan få genom att gå utnildningar i flera steg. Vissa aktiviteter kräver att man har en utbildning t e x om man skall vara tävlingsorganisatör eller domare.

Vem beslutar om vilka utbilningar som skall finnas och vad dom skall innehålla?

DSF: styrelse beslutar om hur utbildningsverksamheten skall se ut och vad den skall innehålla. För att ta fram underlag till besluten finns en utbildningskommitté som samverkar med föreningar, disktikt m. fl. 

Hur gör jag om jag vill diskutera idéer som jag har om utbildning?

Tag gärna kontakt med någon i utbildningskommittén, deras kontaktupgifter finns på startsidan för utbildning.

Vad säger RF:s anvisningar om utbildning?

RF vill ha en idrott för alla, hela livet! Här ett några citat ur Idrotten vill: "De som leder ungdomsidrotten i föreningar och förbund ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper såväl om träningsplanering inom den egna idrotten som om flickors respektive pojkars fysiska, psykiska och sociala utveckling."

"Tränare och ledningsgrupper inom förbund och föreningar ska erbjudas goda möjligheter att utveckla sin kompetens, såväl inom den egna idrotten som i samspel med ledare och tränare från andra idrotter. Utbildning i jämställdhetsfrågor ska ingå som ett moment i olika former av utbildning för kvinnliga och manliga ledare, tränare och anställd personal inom idrotten" 

"Idrottsrörelsens ledare ska erbjudas utbildning för att kunna ta till sig ny kunskap som möjliggör en kontinuerlig utveckling av verksamheten:

• Utbildningen ska anpassas efter ledarnas behov och vara av god kvalitet såväl till sitt innehåll som i sin pedagogiska uppläggning.
• Idrottsledare ska för att stärka kvaliteten i verksamheten erbjudas möjligheter till minst ett utbildningstillfälle per år.
• Den frivilliga ledarutbildningen ska bygga på forskningsrön och erfarenheter från utvecklingsarbete inom olika idrottsliga områden och dra nytta av erfarenheter från idrottsanknutna yrkesutbildningar.
• Utbildningen ska organiseras med hänsyn till människors olika förutsättningar så att den ger varje individ möjlighet att utveckla sin personliga ambition, sitt intresse och sin talang.
• Föreningsmedlemmar ska erbjudas utbildning som ökar deras idrottskunskaper, stimulerar intresset för att medverka i föreningens utveck-ling och ger personlig utveckling.
• Ungdomar ska erbjudas utbildning som hjälper dem att utvecklas såväl personligt som idrottsligt samt ger dem möjligheter att ta ansvar för och påverka sin situation i föreningen.

Uppdaterad: 16 APR 2017 12:29 Skribent: Anna-Lena Holgersson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Svenska Danssportförbundet
Idrottens hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996570
E-post: This is a mailto link