Hoppa till sidans innehåll

Återstartsstöd


Riksidrottsförbundet har fördelat medel till de olika idrottsförbunden att använda för återstart efter att Coronarestriktionerna. Första delen kom redan hösten 2021 och kan sökas via Idrottsmedel(där ni normalt söker Idrottslyftet). Under 2022 fylls detta på med mer medel.

Svenska Bågskytteförbundet har fått extra stöd från RF riktade till återstart, 1 200 000 kr. Dessa medel kommer att fördelas genom olika stödprogram.

 1. Arvodering av ledare

Då vi ser att behovet av tränare och aktivitetsledare är stort bland våra föreningar, gör vi därför under ett år en särskild satsning på tränare och aktivitetsledare. Genom utbildning online som utvecklats under pandemin, samt i fysisk form i en moderniserad tappning när vi kommit i gång med vårt planerade projekt, Tränarlyftet, som vi genomför med egna elitmedel som sparades 2020.

Det ekonomiska återstartsstödet satsas dels på att säkerställa hög ledarnärvaro och en medlemsrekryteringsbonus. Det kommer finnas möjlighet för alla föreningar att söka ersättning för aktivitetsledare och för medlemsrekrytering. Med det här stödet är målet att få in fler nya ledare som stöttar mer rutinerade tränare.

Kriterier för godkänd ansökan:

 • Ersättning för två (2) ledare, max 25 år gamla, två tillfällen á en timme per vecka, varav en kvinna och en man, villkoren är 100% alltså inte kvinna ersatt av man, då utgår bara ersättning för en ledare. Det är inte tvunget att det är samma två personer varje vecka, utan att det är två ledare (en kvinna + en man) som leder regelbundna aktiviteten varje vecka för att erhålla ersättning för två ledare.
 • Respektive ledare har möjlighet att få 100 kr/tillfälle utifrån bidraget från SBF, som motsvarar 80% av 100 kr + sociala avgifter, 31,42%, för vuxna över 23 år. För ledare yngre än 23 år motsvarar det högre % i ersättning pga. lägre sociala avgifter. Föreningen ska med andra ord täcka kostnaderna för resterande 20% av ledarens ersättning. https://www.verksamt.se/driva/anstalla/vad-kostar-det-att-ha-anstallda-/arbetsgivaravgifter
 • Max antal veckor är 30 st. Start v.36 2021, slut v.17 2022. Projektet kan förlängas om medel finns och behov uppstår.

Villkor

 • Minst 5 deltagare(medlem efter 3 gg)/tillfälle, och redovisas löpande i IdrottOnline för LOK (0-20 år) och övriga i excel och avrapporteras vid deadlines. Alltså ingen ersättning vid tillfällen med färre än fem deltagare, det krävs alltså aktivt arbete med rekrytering, löpande, för att fylla luckorna
 • Uppvisar en handlingsplan för hur fortsatt rekrytering av tränare/ledare ska ske, år två, tre osv för att år två ska föreningen ha egen finansiering för detta
 • Varje förening ska också under året genomföra minst en extern verksamhet i form av tävling, läger eller utbildning där åtminstone grannföreningarna bjuds in och deltar (om än online)
 • RF/SISU Introduktionsutbildning för tränare – finns på SBF:s utbildningsportal https://utbildning.bagskytte.se
 • Utdrag ur belastningsregistret för samtliga verksamma ledare

Övrig utbildning av ledare beräknar vi kunna ske med hjälp av egna medel då vi nu har digitaliserat en stor del av vår utbildning. 

 1. Medlemsrekrytering

Vi inför en medlemsrekryteringsbonus i form av 200 kr per ny medlem räknat från 2021-08-15, målet är 2000 nya medlemmar. Redovisning sker till kansliet via Idrottsmedel i samband med ansökan.
Villkoret är nya medlemmar, alltså inte medlem under de senaste två åren.
Redovisade nya medlemmar ska finnas kvar i medlemsregistret 31/12 respektive år (2021 och 2022) så de kommer med i årsrapporten. Sök förslagsvis halvårsvis 

 1. Eventstöd(Handslaget)

Grundidén är att det ska likna gamla “Handslaget” med samma frihetsgrader och träda i kraft först 2022. Det är nu sökbart, 7000 kr, utan någon krånglig plan eller övertygande, sök och genomför sedan det ni tror är rätt för just er förening. Större projekt kan bli aktuellt om idén är extra bra eller involverar andra föreningar/distrikt.

Uppdaterad: 01 FEB 2022 15:03 Skribent: Cenneth Åhlund
E-post: This is a mailto link

nyfiken

Postadress:
Svenska Bågskytteförbundet
Blåbärsvägen 3
155 31 Nykvarn

Kontakt:
Tel: +46708103133
E-post: This is a mailto link

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige