Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


Svenska Bågskytteförbundets(SBF) Antidopingprogram

Bakgrund

Enligt Riksidrottsförbundets stadgar, 11 kap. 4§, står det att ”SF aktivt ska arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina medlemsföreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet”. Det innebär att Svensk Idrott och SBF har implementerat World Anti-Doping Code i Idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.

Vi, SBF och den organiserade idrotten, gör detta för att ge alla rätten att kunna medverka i en rättvis idrott utan anledning att ta till otillåtna medel och metoder. Fair Play helt enkelt. Det inkluderar alla, våra medlemmar, idrottsutövare, idrottsledare på såväl förenings- som på elit- och landslagsnivå.

Vi behöver också skydda vårt SBF om problem skulle uppstå. För att kunna hantera eventuella dopingfall inom bågskyttet. Med tydliga åtgärder i antidopingprogrammet kan SBF undvika dopingfall och därpå följande skadeverkan för förtroendet för svenskt bågskytte och idrotten i stort.  

World Archery har ett antidopingprogram, kopplat till World Anti-Doping Code, vårt program skall bidra till att harmonisera till det internationella arbetetclean_sport_1

Svenskt bågskytte har inget känt dopingfall sedan 2004, vi bedömer inte heller att vi är en riskidrott. Dock finns ett allt flitigare användande av otiillåtna medel i samhället och enskilda utövare kan därför medvetet eller omedvetet riskera sitt eget men också vår idrotts goda rykte. 

Organisation

Antidopingansvarig, och kontaktperson, inom SBF är förbundsläkaren Conny Wallon. Denne besvarar frågor och är behjälplig vid arbete med antidopingfrågor.

Sportchefen har ansvaret för att det informeras om Antidopingfrågor på alla Elit-samlingar, att dessa anmäls i god tid till RF:s lägerrapportering. Informationen ges av GS, SC eller förbundsläkare(motsvarande)

Tävlings- och lägerarrangörer skall vara behjälpliga vid dopingkontroller. 

Juridik

Idrottens antidopingkontroller beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hantering.

Generellt

Bågskyttar, tävlande på högsta nivå(landslag), skall söka eventuell dispens på förhand innan aktuellt uppdrag. Övriga kan söka dispens efter genomförd dopingkontroll men skall inneha giltigt läkarintyg på aktuell medicin.

Vid landslagsuppdrag: Alla uttagna och anmälda landslagsskyttar och registrerade i World Archerys databas, skall ha intygat att de förstått antidopingreglerna och tar sitt fulla ansvar. (hanteringen av detta sköts av SC)

Bågskyttar på högsta internationell nivå kan åläggas att vistelserapportera. Den personliga integriteten ska skyddas genom regler om sekretess för personlig information, 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/WADA-2015-ISPPPI-Final-EN.pdfhttps://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/WADA-2015-ISPPPI-Final-EN.pdf

Alkohol är sedan 1 jan 2018 förbjudet såsom en tävlingsregel och inte längre reglerat av antidopingsbestämmelser. Det innebär att domarna kan kontrollera och diskvalificera en tävlande om denne är påverkad.

Dopingkontroller

Generellt

Syftet med dopingkontroller är att upptäcka, avskräcka och försvåra användandet av dopingpreparat.

SBF har valt att inte beställa extra dopingkontroller utöver de RF själva genomför. RF ansvarar också för urval och prioritering av utövare för kontroll. Vid WA:tävlingar(normalt mästerskap men också de som finns i Eventkalender) även s.k. stjärntävlingar i Sverige), genomförs dopingkontroller på WA:s beställning. 

Information

Vid alla utbildningar, licens, föräldrar, steg 1-2 och HTU, läger(alla nivåer) skall information om antidoping ingå. På föreningsnivå kan detta också ersättas eller kompletteras med regelbunden "Vaccinera klubben mot doping" Tyngdpunkten varierar per nivå på utbildning men viktigast, utöver Fair Play-genomgång, är den hälsorelaterade informationen, risken vid intag av otillåten substans, risken för kontaminering vid intag av kosttillskott. Samt det personliga ansvaret, ingen annan är skyldig. Men också att exemplvis vägran vid dopingkontroll jämställs med dopingförseelse. 

Om det förbjudna inträffar?

När det kommer till SBF:s kännedom så sker kontakt genom antingen GS eller förbundsordförande.

Föreningarna agerar enligt Vaccinera Klubben

Om det förbjudna inträffar skall omedelbart också antidopingarbetet analyseras för att lära inför framtiden.

Handlingsplan Antidoping

Uppdaterad: 19 NOV 2021 13:24 Skribent: Cenneth Ålund
E-post: This is a mailto link

nyfiken

Postadress:
Svenska Bågskytteförbundet
Blåbärsvägen 3
155 31 Nykvarn

Kontakt:
Tel: +46708103133
E-post: This is a mailto link

 

World Archery

 

B&P Logo

 

Städa Sverige