Hoppa till sidans innehåll

Om IdrottOnline


IdrottOnline är det gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. 

Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar ett användarvänligt system för att kunna administrera sin idrottsverksamhet gällande medlemar samt digitalt ansöka om bidrag, men även möjlighet att skapa och utveckla en egen hemsida.

Digital hantering ger hög säkerhet
IdrottOnline innehåller funktioner för föreningar att söka medel från Riksidrottsförbundet (som LOK-stöd och Idrottslyft) samt för administration av utbildningar för både föreningar och förbund.

Säkerheten i systemet bygger på personnummer och föreningars organisationsnummer. Det säkerställer korrekt redovisning av utbetalda medel och redovisade studietimmar, ett krav som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna måste uppfylla gentemot staten. Likaså sker uppdatering av personuppgifter inom IdrottOnline direkt mot SPAR-registret för att ytterligare öka kvaliteten på adressuppgifter. 

Mer om hantering av personnummer finns att läsa under Personuppgiftslagen (PuL).

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:44

Postadress:
IdrottOnline Förbund
Riksidrottsförbundet, Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996150
E-post: forbund@idrottonline...